Online – søkshundutdanning

Rune Fjellanger har drevet med søkshunder i 40 år, han er utdannet biolog med et hovedfag på luktesans hos hund. Rune har i hele sin karriere med søkshunder vært spesielt opptatt av utvikling av nye treningsmetoder og hvordan nye prinsipper kan forbedre hundens prestasjoner i praktisk arbeid.  

Nå lanserer vi en  søkshundutdanningen som består av 8 online - moduler med ulike tema og til slutt en 9. modul med oppsummering og mulighet for spørsmål.

Etter at alle online-modulene er gjennomført, vil det være mulig å melde seg opp til eksamen ved å avlegge  en prøve via It’s learning. 

 Ved bestått eksamen vil denne online-utdanningen kunne kvalifisere for opptak til kurset "Søkshundsertifikat innen vidergående utdanning" som starter i januar 2021.

Dersom en ikke ønsker å delta på hele utdanningen, vil det være fult mulig å kjøpe adgang på den enkelte moduler straks disse er publisert.

For mer informajon om utdanningen kan du be om å få tilgang til vår gratis online into kurs.

Et tilbud som gjøre det  mulig for deg å starte utdanning til hundefører for søkshunder nå.

 

Online-kurs i 9 moduler.

Vi skal følge et valpekull gjennom et utviklingsprogram med mål om å få frem hunder med stort potensial for å bli gode tjenestehunder. Det vil bli gitt undervisning om hundens luktesans og  forklart  hvordan biologi og kjemiske grunnprinsipper må spille sammen når optimale betingelser for treining av søkshunder skal skapes. I de siste modulene vil det bli  formidlet mer om systematikk og bruk av treningslogger, men også gitt innsyn i  hvordan treningsprinsipper brukes ved gjennomføring av forskningsprosjekter.

Det er også mulig å kjøpe tilgang til de ulike modulene hver for seg. Les mer

Modulene har følgende temaer:

  1. Online 1 - Søksutvikling hos valper frem til 10 uker
  2. Online 2 - Forsterkningsutvikling
  3. Online 3 - Hundens luktesans
  4. Online 4 - Markeringstrening
  5. Online 5 - Søksutvikling 10 uker - 8 mnd
  6. Online 6 - Luktpersepsjon - luktdiskriminering
  7. Online 7 - Systematikk og treningslogg
  8. Online 8 - Tjenestehund RST-teknologi og forskning
  9. Online 9 - Prøvekesamen, oppsummering - Spørsmål og Svar

Pris for hele utdanningen:

Ordinær pris 5 900,-

Les mer om innholdet i utdanningen

 

Egen lukket facebook-gruppe for alle elevene.

Alle som melder seg på hele utdanningen vil også få tilgang på en lukket facebook-gruppe hvor det vil være muligheter til å stille spørsmål og hvor vi vil poste opplæringsfilmer.

Gruppen vil også følge utviklingen hos et valpekull med “Sprocker-valper” (jakt springer/jakt cocker) frem til de er 7 mnd., i tillegg til at det vil  bli  innslag fra arbeidet med våre sprengstoffhunder i trening og under praktisk arbeid. 

Elevne på søksutdanningen vil  også  ha mulighet til å sende inn egne filmer som vi vil gi tilbakemelidinger på.

Etter som dette er lagt opp som en utdanning vil det bli gitt henvisninger til litteratur og artikler til det enkelte tema.  For å kunne bestå eksamen må en ha vært gjennom alle 9 online-modulene, men også satt seg inn i deler av anbefalt tillegslitteratur som vil bli omtalt på den enkelte  online-modul.

 

Det er flere mulighet!

Synes du at en søkshundutdanning er litt for mye eller du ønsker å følge utviklingen i trening av våre Sproker-valper, da kan Online Søkskurs kanskje være noe for deg

Les mer