Søkshundutdanning (nettkurs)

Rune Fjellanger har drevet med søkshunder i 40 år, han er utdannet biolog med et hovedfag på luktesans hos hund. Rune har i hele sin karriere med søkshunder vært spesielt opptatt av utvikling av nye treningsmetoder og hvordan nye prinsipper kan forbedre hundens prestasjoner i praktisk arbeid.  

Nå lanserer vi en  søkshundutdanningen som består av 7 moduler med ulike tema og til slutt en eksamen som består av spørsmål fra alle de 7 webinarene + noen ekstra spørsmål innen læringspsykologi og atferdsbiologi. 

 Ved bestått eksamen tilhørende denne webinar-serien vil du også kunne  kvalifisere deg for opptak til kurset "Søkshundsertifikat innen vidergående utdanning" som starter i januar hvert år.

Dersom en ikke ønsker å delta på hele utdanningen, vil det være fult mulig å kjøpe adgang på den enkelte moduler ved å søke de opp fra listene lenger nede. 

 

 

Et tilbud som gjøre det  mulig for deg å starte utdanning til hundefører for søkshunder nå.

 

Online-kurs i 9 moduler.

 

I kurset følger i et valpekull gjennom et utviklingsprogram med mål om å få frem hunder med stort potensial for å bli gode tjenestehunder. Det vil bli gitt undervisning om hundens luktesans og  forklart  hvordan biologi og kjemiske grunnprinsipper må spille sammen når optimale betingelser for treining av søkshunder skal skapes. I de siste modulene vil det bli  formidlet mer om systematikk og bruk av treningslogger. Der vil bli satt fokus på treningsprinsipper hvor tjenestehunder, søk og redning (SAR), sprengstoffhunder og bruk av hunder i forskning vil få et hovedfokus.

Dette kurset er nå laget i en oppdatert versjon, og du kan lese mer eller få tilgang til kurset her: Les mer

Modulene har følgende temaer:

  1. Online 1 - Søksutvikling hos valper frem til 10 uker
  2. Online 2 - Forsterkningsutvikling
  3. Online 3 - Hundens luktesans
  4. Online 4 - Markeringstrening
  5. Online 5 - Søksutvikling 10 uker - 8 mnd
  6. Online 6 - Luktpersepsjon - luktdiskriminering
  7. Online 7 - Systematikk og treningslogg
  8. Online 8 - Tjenestehund RST-teknologi og forskning
  9. Online 9 - Prøvekesamen, oppsummering - Spørsmål og Svar

Pris for hele utdanningen:

Ordinær pris 4 900,-

Les mer om innholdet i utdanningen

 

Til alle elevene som kjøper tilgang til Online søkshundutdanning.

 

Alle som melder seg på hele utdanningen vil i forkant av eksamen (desember og juni) få invitasjon til et webinar hvor Rune Fjellanger oppsummerer alle modulene og svarer på spørsmål fra deltagerne. Her vil det også være nyttige tips å ta mes seg når en gjør sine forberedeler til eksamen. 

I d ulike modulene følger dere utviklingen hos et valpekull med “Sprocker-valper” (jakt springer/jakt cocker) frem til de er 7 mnd.,  i tillegg til at det vil  bli  innslag fra arbeidet med våre sprengstoffhunder i trening og under praktisk arbeid. 

Etter som dette er lagt opp som en utdanning vil det bli gitt henvisninger til litteratur og artikler til det enkelte tema.  For å kunne bestå eksamen må en ha vært gjennom alle 9 online-modulene, men også satt seg inn i deler av anbefalt tillegslitteratur som vil bli omtalt på den enkelte  online-modul.

 

Det er flere mulighet!

 

Med bestått eksamen fra online søkshundutdanning vil du også være kvalifisert til å bli tatt opp på kurset  “Søkshundsertifikat”