Problematferd

 • Vi vet at atferdsproblemer hos hunder ikke alltid er eieren sin feil.
 • Vi vet at mye kan løses med riktig trening.
 • Vi gir råd etter å ha satt oss grundig inn i problemet og følger deg opp i ettertid.

En atferd kan bli et problem når:

 • eieren ser på det som et problem
 • omgivelsene ser på det som et problem
 • det er et problem for hunden

Typiske problemer som vi kan hjelpe deg med er:

 • bjeffing
 • innkalling
 • aggresjon mot mennesker
 • aggressjon mot hunder
 • frykt
 • skuddredsel
 • problemer med å være alene
 • stress
 • stereotyp atferd
 • m.m.

 

Atferdskonsultasjonen. Vi ønsker å være sikker på hva som er det egentlige problemet, derfor går vi grundig gjennom atferdshistorikken. Vi foreslår så hvilke tiltak som bør settes inn og legger opp et individuelt tilpasset treningsprogram.

Den praktiske gjennomføringen av treningen går vi gjennom i løpet av timen. Du får mulighet til privat telefontid i ettertid. Ved behov er det mulig å få mer hjelp med den praktiske treningen i form av oppfølgingstimer.

Vi kan tilby et tett samarbeid mellom veterinær og atferdskonsulent med formell kompetanse. Atferdsmedisin er et voksende fagfelt i utlandet og i Norge er det i ferd med å introduseres som et profesjonelt og effektivt alternativ.

 
Hvorfor både veterinær og atferdskonsulent?

Det er viktig å få en helhetlig behandling av hunden. Medisinske eller biologiske tilstander hos hunden kan ha stor innvirkning på hundens atferd og noen ganger kan trening alene være nytteløst.

Dersom hunden din er utredet av din egen veterinær bør du fortrinnsvis be klinikken skrive en kort oppsummering av undersøkelsen før konsultasjonen. Vi trenger informasjon om hvilke undersøkelser den har gjennomgått (også eventuelle blodprøver og røntgen) og hvilke funn som er gjort.
 

Du lurer kanskje på om hunden vil bli bra?

Ulike problemer vil ha ulike prognoser. Det avhenger av hvor lenge atferden har vart, hvor intens den er, hvilke mål du har, hvor realistiske disse er og hvor mye du er villig til å arbeide for å få til endringer. Vil vil være realistiske og ærlige i forhold til hva du kan forvente deg av fremgang og vil hjelpe deg til å finne ut av hvordan du kan måle fremgangen.

Vi lærer deg å fokusere på det som er positivt og gir fremgang og hjelper deg til å holde motet oppe. Noen ganger vil kanskje arbeidsmengden være så stor at det kan være mer fornuftig å sette inn tiltak som unngår problemet. Dette kan vi hjelpe deg med!

Hvorfor bruke folk med formell kunnskap?

Tradisjonelt har hundetrening og atferd hatt en relativt lav status og et lavt utdanningsnivå. Hvem som helst har kunnet påberope seg å kunne hjelpe problemhunder. Resultatet av dette har noen ganger vært at hundeeier har blitt frustrert og hunden har utviklet mer problematferd etter å ha blitt utsatt for uetisk eller lite profesjonell trening.

Noen ganger kan atferdsproblemer skyldes at hunden er syk eller har smerter. Det kan være riktig med veterinærbehandling samtidig som man setter i gang med trening for å endre en atferd. Det er derfor alltid greit å ha sjekket hunden hos din veterinær før du kommer til atferdskonsultasjon. Vi kan også tilby at du får en undersøkelse av veterinær med spesiell atferdskunnskap.

Tiltak vil som oftest bestå av forandringer i rutiner, nye øvelser og innlæring av nye belønningsmetoder. Ved smerte, frykt, angst, aggresjoner m.m kan medikamentell behandling være aktuelt i sammenheng med trening.

Vårt mål vil uansett være å lette hverdagen for deg som hundeeier.

Bestilling av atferdskonsultasjon

Husk å skrive hva som er utfordringen med hunden.

Vi har samarbeid med Dyr: Atferd & Trening Britt Janne Karlsen (mer info). Din henvendelse blir derfor sendt direkte til henne.