Planlegger du et yrke med bruk av søkshund ? 

Bli en av de første som får  Søkshundsertifikat innenfor videregående utdanning !

Søkshundsertifikat innenfor  videregående utdanning

Fjellanger Hundesenter er kjent langt utenfor Norges grenser når det gjelder utvikling av søkshunder og resultater fra egen forskning og er den første som tilbyr utdanning hvor målet er å bli kvalifisert med “Søkshundsertifikat innen videregående utdanning”

Ønsker du et arbeid som hundefører med søkshunder eller videreutvikle din kompetanse som instruktør, er nettopp dette en utdanning for deg!?


Mer enn 30 års erfaring med utvikling av  metoder og praktisk trening av søkshunder vil nå bli tilgjengelig for en klasse på 12 elever i første halvår 2020. 
Elver som gjennomfører de 4 første modulene vår fagutdanning høsten 2019 og tidligere elver med tilsvarende utdanning vil få mulighet til å søke opptak.

Våre forelesere har høy spisskompetanse på nettopp arbeid dette med utvikling, trening og bruk av spesialsøkshunder. 

Med  læringspsykologi, etologi, observasjon/systematikk og atferdsanalyse i første del,  er du godt rustet for et studie om spesialsøkshunder. 5 egne moduler med undervisning om luktesans, luktdiskriminering, treningsmetoder, systematikk og mye mer.

Vi lover deg et spennende undervisningsår, men vil også stille krav til en betydelig egeninnsats. Det vil være hjemmelekser og jobbeing med gruppeoppgaver gjennom hele studiet.

Søkshundsertifikat stater opp: 11 og 12. Januar 2020

Søkere uten vår fagutdanning, men som kan dokumentere annen relevant praksis/erfaring/utdanning kan også søke om opptak.

Bli en av de første til å få Søkshundsertifikat innenfor videregående utdanning !

 

 

Opptakskrav:

Spesialutdanningen vil starte opp fra januar 2020, men vil sette krav om gjennomført grunnutdanning fra vår egen fagutdanning som grunnlag for opptak eller etter å ha lagt frem dokumentasjon for tilsvarende utdanning / opptak etter gjennomført mulitipel choice test.

De første modulene av vår fagutdanning gir deg hva du trenger for opptak til vår spesialutdanning.

Modul 1: Læringspsykologi

Modul 2: Etologi 

Modul 3: Observasjon/systematikk 

Modul 4: Analyse.

Dette er hva du trenger når du skal søke opptak til “Søkshundsertifikat for videregående utdanning.

Dersom det skulle være ledige plasser etter 01.12.19 vil det være mulig for andre å søke opptak dersom en kan dokumentere tilsvarende kompetanse  eller  gjennomført prøve. (multiple choice test på nett).

 

Kompetanse:

Fjellanger Hundesentert, ved Rune Fjellagner, har arbeidet med utvikling av  treningsmetoder for  søkshunder til tjenesteformål i mer enn 30 år. 

Rune Fjellanger, har selv stått for opplæring av søkshunder innenfor de fleste områder. Mer enn 10 år med med oppdrag for FN med mine- og eksplosivhunder og de siste 10 årene med banebrytende forskning på flere områder. 

Nå vil han gi sin kompetanse videre gjennom å tilby et søkshundsertifikat for den videregående skole.

Dette vil være en spesialutdanning  for yrkesutøvere og spesielt interesserte innenfor arbeid med  søkshunder.  Utdanning innen spesialsøk vil bli utviklet til et sertifikat innen utvikling, trening og bruk av spesialsøkshund  og tilknyttet “dyrefaget” som starter i den videregående skole fra høsten 2020. 

Les mer om vår virksomhet her.

 

Hva kan du gjøre etterpå?

Utdanningen er hva du trenger dersom du tenker deg et yrke med søkshunder enten du satser på  tjenesthund i det offentlige eller vil jobbe innenfor det private næringsliv.

Utdanningen vil gi god forståelse av  hundens luktesans, utvikling og bruk  av treningsmetoder og du lærer hvordan dette kan utnyttes i operativt arbeid eller til undersøkelser (forskning) .

Søkshundsertifikat – utdanning er idag den mest omfattende utdanning av hundeførere og instruktører innen arbeid med søkshunder i Norge.  

Fjellanger Hundesenter vil også se etter kandidater fra denne utdanningen når nye medarbeidere til sine søkshundprosjekter skal velges ut. (ref. “Hundefører til tjenestehund”)

Utdanningen vil også bli vist til overfor myndigheter og private entrepenører når det søkes kompetanse for utdanning av personell som skal bruke våre  bakkesøkshunder etter eksplosiver.

Har du noen spørsmål?