Planlegger du et yrke med bruk av søkshund ? 

Bli en av de første som får  Søkshundsertifikat innenfor videregående utdanning !

Søkshundsertifikat innenfor  videregående utdanning

Fjellanger Hundesenter er kjent langt utenfor Norges grenser når det gjelder utvikling av søkshunder og resultater fra egen forskning og er den første som tilbyr utdanning hvor målet er å bli kvalifisert med “Søkshundsertifikat innen videregående utdanning”.

Ønsker du et arbeid som hundefører med tjenestehund (narkotika-, sprengstoff-, SAR) eller videreutvikle din kompetanse som instruktør, er nettopp dette en utdanning for deg!


Søkshundsertifikat er en utdanning med fokus på metoder og praktisk trening av søkshunder innen alle kategorier, som vil være tilgjengelig for klasser på inntil 15 elever hvert vårsemester. 

Våre forelesere har høy spisskompetanse på nettopp arbeid dette med utvikling, trening og bruk av spesialsøkshunder. 

Elever bør ha forkunnskaper innen  læringspsykologi, atferdsbiologi og observasjon/atferdsanalyse, for å være godt rustet for et studie om spesialsøkshunder. 5 egne moduler med undervisning om luktesans, luktdiskriminering, treningsmetoder, systematikk, tjenestehund og mye mer.

Vi lover deg noen spennende samlinger, men vil også stille krav til en betydelig egeninnsats. Det vil være hjemmelekser og jobbing med gruppeoppgaver gjennom hele studiet.

Søkshundsertifikat stater opp neste gang: januar 2024

Søkere må kunne vise til relevant teoretisk kunnskap og praktisk erfaring, men bestått eksamen etter gjennomført online søkhundutdanning eller eksamen fra vår fagutdanning vil gi direkte kvalifikasjon. Praktisk erfaring med trening av brukshund, redningshund (SAR), offentlig tjenestehund vil være å anbefale.

Bli en av de første til å få Søkshundsertifikat innenfor videregående utdanning !

 

 

Opptakskrav:

Spesialutdanningen vil starte opp i januar hvert år, men vil sette krav til forkunnskaper for å bli tatt opp som student. Gjennomført grunnutdanning fra vår egen fagutdanning og bestått eksamen ved vår online søkshundutdanning vil gi kvalifikasjon for opptak.   Dokumentasjon for tilsvarende teoretiks utdanning og praktisk erfaring vil også kunne kvalifisere for opptak.

Har du ikke slik erfaring fra tidligere vil vi anbefale deg å gjennomføre vår Online søkshundutdanning:

Online søkshundutdanning

 

Kompetanse:

Fjellanger Hundesentert, ved Rune Fjellagner, har arbeidet med utvikling av  treningsmetoder for  søkshunder til tjenesteformål i mer enn 30 år. 

Rune Fjellanger, har selv stått for opplæring av søkshunder innenfor de fleste områder. Mer enn 10 år med med oppdrag for FN med mine- og eksplosivhunder og de siste 10 årene med banebrytende forskning på flere områder. 

Nå vil han gi sin kompetanse videre gjennom å tilby et søkshundsertifikat for den videregående skole.

Dette vil være en spesialutdanning  for yrkesutøvere og spesielt interesserte innenfor arbeid med  søkshunder.  Utdanning innen spesialsøk vil bli utviklet til et sertifikat innen utvikling, trening og bruk av spesialsøkshund  og tilknyttet “dyrefaget” som starter i den videregående skole fra høsten 2020. 

Les mer om vår virksomhet her.

 

Hva kan du gjøre etterpå?

Utdanningen er hva du trenger dersom du tenker deg et yrke med søkshunder enten du satser på  tjenesthund i det offentlige, jobbe med hunde innenfor søk og redning (USAR – Urban Search And Rescue) eller en jobb innenfor det private næringsliv.

Utdanningen vil gi god forståelse av  hundens luktesans, utvikling og bruk  av treningsmetoder og du lærer hvordan dette kan utnyttes i operativt arbeid ved praktisk arbeid med tjenestehund, søk og redning (SAR) eller ved undersøkelser (forskning) .

Søkshundsertifikat – utdanning er idag den mest omfattende utdanning av hundeførere og instruktører innen arbeid med søkshunder i Norge.  

Fjellanger Hundesenter vil også søke sine hundeførere når vi ønsker nye medarbeidere til sine tjeneste med sprengstoffhunder.  Tilsvarende vil det være aktuelt for andre organisajoner innen offentlig og privare organisasjoner å søke nye medarbeidere med eksamen fra søkshundsertifikat som bakgrunn.

Utdanningen vil også bli vist til overfor myndigheter og private organisasjoner for personel som skal arbeide med offentlig tjenestehunder, redningshunder (USAR), private entreprenører ved bruk av  bakkesøkshunder etter eksplosiver eller forskning

Har du noen spørsmål?