Online 8 - Tjenestehund RST-teknologi og forskning

Online kurs

Online kurs

Instruktører

Rune Fjellanger

Passer for

Passer for alle som har interesse for arbeid med søkshunder.

Relaterte kurs

Pris

490

Tjenestehund, RST-teknologi og forskning. Hunder som finner rust eller som kan påvise lungekreft? 

Rune Fjellanger har de site 10 årene brukt sine hunder i forsking og utvikling. Hunder har fått trening i å lokalisere lukt av rust på rør  og tanker i nært samarbeid olje- og gassindustrien og det er også blitt gjort forsøk på å bruke hunder til å lokalisere lungekreft i et samarbeid med med Helse Bergen.

I begge disse prosjektene er det benyttet en metode som er kjent under navnet Remote Scent Tracing (RST), der lukt blir samlet inn et sted og analysert et annet sted. I begge disse prosjektet.har Rune trent søkshunder til å søke på en karusell og fått sine prøver fra rør og tanker på oljeinstallasjoner eller fra pasienter som har blåst i filter i forbindelse med undersøkelse på Haukeland Universitetssykehus.

Det vil bli forklart hvordan treningsmetoder blir brukt til å skape forståelse hos hunden for opplæring innen alle typer tjenestehunder. Hvordan skape de rette treningsmiljøene som gjør det mulig å utdanne tjenestehunder av ulike kategorier (nakrkotikasøk-, sprengstoffsøk, søk og redning (USAR – Urban Search and Rescue), forskning, m.fl. Til metodene må der utformes detaljerte prosedyrer som skal sørge for sikker progresjon under trening og mulighet for dokumentasjon gjennom blindtester. 

Det vil ogå bli gitt innblikk i hvor ny teknologi kan brukes på andre områder. Noen nye metoder har et særdeles stort potensiale

Kjøp av enkeltmoduler i vår søkshundutdanning er tilgjengling  hele tiden i 2 mnd etter oppsatt dato for lansering.

Temaer

 

Online 8 - Tjenestehund RST-teknologi og forskning

Rune Fjellanger har de site 10 årene brukt sine hunder i forsking og utvikling. Hunder har fått trening i å lokalisere lukt av rust på rør som en ikke kan se i nært samarbeid olje- og gassindustrien. Det er også blitt gjort forsøk på å bruke hunder til å lokalisere lungekreft i et samarbeid med med Helse Bergen. I begge disse prosjektene er det benyttet en metode som er kjent under navnet Remote Scent Tracing (RST).

I dette kurset gir han et dirkete innblikk i hvordan prøver blir samlet inn og hvordan disse brukes først i trening og senere på en måte der hunden skal velge ut hvilken prøve som inneholder de riktige sporstoffene og dermed forteller om det er rust eller at pasienter har lungekreft. 

Noen av temaene for dette online-kurset er:

  • Betingelser for oppsett av forskingsprosjekter med søkshunder
  • Hunder som finner skjulte rustskader på isolerte rør og tenker i Olje- og gassindustrien
  • Forskningsprosjekter hvor hunder påviser kreft.
  • Andre applikasjoner hvor RST-teknologi kan bidra til en effektiv løsning
  • Har forskingen gitt oss nye kunnskap som kan brukes på andre områder.