Realiser drømmen om en framtid med dyr!

Få undervisning fra noen av Skadinavias beste trenere, forelesere og instuktører.

Privat fagutdanning for trenere og instruktører

Fjellanger  tilbyr denne muligheten 1 gang i året til 15 heldige søkere som vil få undervisning fra noen av landets og skandinavias  beste trenere, forelesere og instruktører.

Våre forelesere har bred kompetanse med ulik bakgrunn.
Alt fra biologi, etologi og helse til trening av sjøpattedyr, hundesport og tjenestehund!

Ønsker du å arbeide som instruktør eller som trener for hunder/andre dyr, er nettopp dette en utdanning for deg!

Fagutdanningen  tar for seg alle deler av dyrehold innen trening, atferd og helse, men gir også undervisning innen pedagogikk, entreprenørskap og regelverk.

Utdanningen er todelt og blir lagt til 10 helgesamlinger pluss 2 individuelle prøvedager, totalt 22 dager.  Undervisningen består av mye teori og mye praksis, samt hjemmelekser og gruppeoppgaver.

 

Søknadsfrist: 01.08.2019

De fire første modulene gir en grundig innføring innen: 
  • Læringspsykologi
  • Etologi 
  • Observasjon/systematikk 
  • Analyse.
Dette er hva alle trenger når en skal trene hunder eller andre dyr.
 
Utdanningen er et utmerket grunnlag for deg som ønsker å bli en optimal hundetrener, kanskje for å konkurrere med hunden din, eller for å trene sammen på høyt nivå.
En fagutdanning handler om å gi kunnskap videre til andre mennesker…
I denne delen legger vi stor vekt på å lære deg gode undervisningsmodeller der du ikke bare «gir råd», men gir tilbakemelding på en slik måte at elevene får selvinnsikt.
En elev som finner ut noe selv får en helt annen effekt av læringen.
 
Dette er også den eneste utdanningen i norge hvor du får undervisning av erfarne trenere som har jobbet med eksotiske dyr! Her vil du få et innblikk i hvordan trening av dyr er den samme uansett art, men hvordan innlæringsteknikkene må tilpasses arten du jobber med!

Søknad og opptak:

 

Når du har sendt inn din søknad vil vi på Fjellanger vurdere deg som elev for denne fagutdanningen. Om vi bestemmer oss for å gi deg plass på utdanningen vil du bli bedt om å bekrefte plassen og  det inngås en bindende avtale mellom deg og Fjellanger Hundesenter.

Søknadsfrist: 01.08.2019?

 

Har du spørsmål?