Realiser drømmen om en framtid med dyr!

Få undervisning fra noen av Skadinavias beste trenere, forelesere og instuktører.

Privat fagutdanning for alle som ønsker en yrkeskariere innen dyrefag

Fjellanger  tilbyr denne muligheten 1 gang i året til 20 heldige søkere som vil få undervisning fra noen av landets og skandinavias  beste trenere, forelesere og instruktører.

Våre forelesere har bred kompetanse med ulik bakgrunn.
Alt fra biologi, etologi og helse til trening av sjøpattedyr, hundesport og tjenestehund!

Ønsker du å arbeide som instruktør eller som trener for hunder/andre dyr, er nettopp dette en utdanning for deg!
Fagutdanningen  tar for seg alle deler av dyrehold innen trening, atferd og helse, men gir også undervisning innen pedagogikk, entreprenørskap og regelverk.

 Undervisningen består av mye teori og mye praksis, samt hjemmelekser og gruppeoppgaver.

OBS! Ny og mer omfattende utdanningsplan fra høsten 2021.

Fra høsten 2021 vil antallet fysiske samlinger ved Fjellanger Hundesenter bli redusert. Undervisning vil bli organisert med faste ukentlige  forelesninger via nett i kombinasjon med 3 samlinger over 4 dager (torsdag fra. kl. 12.00 – søndag kl 15.00) + individuelle prøvedager.  Undervisning på nett vil oså bli tatt opp slik at det er mulig å gjennomgå stoffet selv om du ble forhindret i å delta på noen av kurskveldene.

Kursoppstart : september

Undervisningplan
Her er en oversikt av tema på forelesningene, med forbehold om endring i rekkefølgen: 
 
 • Læringspsykologi
 • Forsterkning og trening
  • Forsterkningsutvikling
  • Hundesport
 • Observasjon og systematikk 
 • Etologi 
 • Avl
 • Pedagogikk
 • Helse og velferd
  • Førstehjelp og stell
  • Treningsfysiologi
  • Fysiologi og medisin
  • Ernæring
  • Atferd-relatert
 • Problematferd
 • Trening av udomestisert dyr
 • Entreprenørskap 
 • Lover og regelverk (Mattilsynet)

Høste-semesteret starter opp med innføring i de første temaene på listen i form av nett-forelesninger. Etter at  det er gitt en del leksjoner på nett, har vi den første samlingen på Fjellanger Hundesenter i siste del av oktober. Det vil inkludere repetisjon, nye tema og praksis. 

Frem til jul fortsetter vi på nett hvor det også vil være praktiske  øvingsoppgaver hvor resultater skal innrapporteres.  
 
Etter jul vil undervisningen fortestte på nett med nye tema. Ny samling hos Fjellanger Hundesenter kommer i  månedskifte mars/april.  Det vil bli praktisk trening og øvingsoppgaver, nye tema innenfor “helse og velferd” og pedagogikk. 
 
En ny runde med undervisning på nett følger før vi kommer til siste samling rundt månedssikfte mai/juni. Praktisk trening og undervisning i forhold til andre elever vil være en del av programmet.  
Siste samling gir også mulighet for å avlegge praktisk del av eksamen. 

En fagutdanning handler om å gi kunnskap videre til andre mennesker…
I denne delen legger vi stor vekt på å lære deg gode undervisningsmodeller der du ikke bare «gir råd», men gir tilbakemelding på en slik måte at elevene får selvinnsikt. En elev som finner ut noe selv får en helt annen effekt av læringen.
 
Utdanningen er et utmerket grunnlag for deg som ønsker å bli en optimal hundetrener, kanskje for å konkurrere med hunden din, eller for å trene sammen på høyt nivå. 
 
Dette er også den eneste utdanningen i Norge hvor du får undervisning av erfarne trenere som har jobbet med eksotiske dyr! Her vil du få et innblikk i hvordan trening av dyr er den samme uansett art, men hvordan innlæringsteknikkene må tilpasses arten du jobber med!

 

Søknad og opptak:

Når du har sendt inn din søknad vil vi på Fjellanger vurdere deg som elev for denne fagutdanningen (august). Om vi bestemmer oss for å gi deg plass på utdanningen vil du bli bedt om å bekrefte plassen og  det inngås en bindende avtale mellom deg og Fjellanger Hundesenter.

Søknadsfrist: 23.08.2021

Har du spørsmål?