Betingelser ved booking av opphold

Kjøpsbetingelser

Fjellanger Hundesenter er registrert i Brønnøysundregistrene under Fjellanger Hundeskole AS (org. nr. 980422348) Her kan du lese om kjøpsbetingelsene som gjelder ved Fjellanger Hundeskole AS. Ved omtale av Fjellanger Hundeskole AS i øvrige deler av hjemmesiden benyttes Fjellanger Hundesenter.

Levering/Henting
Av hensyn til hundene ønsker vi å ha perioder med ro og lite trafikk av nye hunder. Vi ber deg derfor om å holde deg til våre ut- og innleveringstider og være ute i god tid.

Det er ikke mulig å levere eller hente hunder utenom disse tidspunktene og for sen henting medfører gebyr. Det betales for hvert nytt påbegynt døgn. Henting til et senere tidspunkt enn leveringstidspunkt vil gi et døgns merkostnad.

Du må ta med kopi av gyldig vaksinasjonsattest (se under).

Når skal en starte med vaksinering:
Valpen får sin første vaksine av oppdretter når den er 8 uker gammel. Dette er en vaksine mot Parvovirus. Neste vaksine blir så gitt når valpen er 12 uker gammel. Denne vaksinen heter DHPPi. DHPPi er en komplett vaksine mot Parvovirus, kennelhoste, smittsom leverbetennelse og valpesyken. Denne vaksinen blir så gjentatt 1 år etter 12 ukers vaksinen. Etter grunnvaksineringen (12 ukers og 1 år) skal videre vaksinering være 1 gang i året. Hvis hunden din er over 12 uker første gang den blir vaksinert, holder det å revaksinere hunden med 1 års mellomrom.

Vaksinen DHPPi vaksinerer man med hvert 3 år etter grunnvaksineringen. De to mellomliggende årene gir vi vaksinen Pi eller BbPi som beskytter mot kennelhoste. Forskjellen på Pi og BbPi er at Pi er en av kennelhoste komponentene mens BbPi er to. Pi blir satt under huden som alle andre vaksiner, mens BbPi blir ”sprutet” i nesen.

Bånd, kammer, skåler, tepper og lignende har vi selv, men hunden bør helst ha på et bredt, komfortabelt halsbånd. Vår erfaring er at liggeunderlag, seng eller teppe er av størst betydning for hunden å ha med seg hjemmefra. Dette må kunne vaskes i maskin på 60 grader eller spyles rent. Vær klar over at det kan skje at din hund kan komme til å ødelegge tingene du har med. Selv hunder som aldri ødelegger noe hjemme, kan bli revet med etter lek med andre og herje litt med egne ting. Vi erstatter ikke ting som kommer bort eller blir ødelagt, så send ikke med hunden noe verdifullt eller som du er redd for.

Dersom hunden din blir luftet med eller står sammen med andre hunder finnes det naturlige risikoer ved dette. Hunder som vi vurderer til å være sosiale kan vi sette i bur sammen med andre hunder, dersom eier ikke har reservert seg mot dette. Du må ta ansvar for å informere oss om mulig løpetid på tisper slik at det ikke skjer uventede parringer.

Mat
Vi bruker hundefôr som de fleste hunder liker og tåler godt. Dette er inkludert i prisen. Hvis hunden går på annet fôr eller den har problemer med fôrskifte må du ta med ditt eget. Er det noe spesielt hunden trenger (diettmat, medisiner, annet) vil vi sørge for at dette blir tildelt etter avtale.

Pelsstell
Vi gjennomfører vanlig stell/pelsstell på hundene under oppholdet uten tillegg i prisen. Dersom du har en hund med ekstra behov (f.eks. pelsraser, eller hunder som krever ekstra stell av hud, øyne, ører, osv.), eller leverer en hund som er ustelt, vil prisen øke i forhold til omfanget. Du må også medbringe spesielt utstyr hunden behøver til dette stellet (børster, øyerens, salver etc). Vanlig utstyr holder vi. Dersom du ikke bestiller det nødvendige stellet, vil du likevel bli belastet for det vi må gjøre for å få hunden i akseptabel stand.

Sykdom hos hunden
Som hundeeier kjenner du hunden din best, du kan sykdoms- og skadehistorien dens, vet hvilke symptomer hunden har og kjenner til hvilke forhåndsregler som bør tas for å unngå komplikasjoner. De fleste hunder trives godt på hundepensjonat, men dersom hunden er syk eller skadet kan dette være en påkjenning for hunden. På hundepensjonat er ikke hundene overvåket hele tiden slik de blir hjemme og miljøet er gjerne litt mer travelt.

I samråd med din veterinær eller oss, må du ta stilling til om din hund kan stå i hundepensjonat. Du må informere oss om hundens tilstand (fysisk og psykisk) slik at vi, i god tid i forveien, kan ta et opplyst valg i forhold til hvilke oppgaver vi kan ta på oss. Hvis du ønsker spesiell veterinærbehandling av din hund under pensjonatoppholdet må det gis uttrykkelig beskjed om dette i forkant av oppholdet. Vi vil avvise hunder hvor vi har mistanke om sykdommer/parasitter, eller vurderer hunden som uskikket til å tåle et pensjonatopphold. Ved sykdom eller skade hos hunden bør du eller andre du har avtalt med være tilgjengelig slik at det er mulig å ta de rette avgjørelser og få god nok informasjon om hunden. Medisinering, forhåndsregler og eventuelle komplikasjoner skal beskrives og du må huske å ta med eventuelle medisiner/utstyr som trengs for å stelle hunden.

Alle steder hvor der samles mange hunder er det en fare for at hunder kan overføre mikroorganismer og parasitter til hverandre. Vanlige smittsomme sykdommer er en kalkulert risiko hundeeier selv må ta når hunden settes inn i store hundepopulasjoner eller tas med på treninger/utstillinger hvor det er risiko for smitte.

Hvis det er mistanke om at noen av hundene er syke eller har fått selvpåført skade, gjennomgår de vanlig klinisk undersøkelse av veterinær, som fastsetter den videre behandling. Kostnadene ved undersøkelse og behandling bæres av hundens eier. Hvis veterinæren forordner omfattende behandling av hunden din, vil vi forsøke å ta kontakt med deg før det settes i gang.

Bestilling
Ved opphold (utenom sesong) som er fra 14 døgn og mer kreves et depositum på 25% av bestilt opphold.

For opphold i skoleferien (sommersesong) beregnes 25% depositum på alle reservasjoner.

Dersom det er en valp (fra 6 mndr.)  må valpen ha hatt tilvenning til kennel på forhånd for, en overnatting eller på dagparkering.

Force majeur
Er Fjellanger Hundeskole AS forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Fjellanger Hundeskole AS fritatt for alt ansvar.

Avbestilling av opphold
Utenom skoleferier kan du avbestille inntil 24 timer før uten gebyr.

I sommersesong avbestille frem til 14 dager før opphold uten gebyr, frem til 7 dager beregnes 25% av booket oppholdet, frem til 48 t før opphold beregnes 50% og under 48 t må hele oppholdet betales.

Alle avbestillinger i sesong/sommersesong skal være skriftlig til post@fjellanger.net

Hentes hunden før avtalt tid og dette ikke er varslet innen 14 dager før oppholdet, må hele oppholdet betales.

Refusjon/ delvis refusjon av krav om gebyr for opphold gis kun ved fremlagt legeerklæring/veterinærattest ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til Fjellanger Hundeskole AS snarest etter sykemeldingsdato.

Betaling
Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK). Prisene er inklusive alle avgifter. Betaling skal skje kontant eller med bankkort. Ved fakturering påløper det et tillegg på kr 150,-.
Ved opphold lengre enn 4 uker vil det bli sendt Akonto faktura.

Velkommen til Fjellanger Hundepensjonat!