Online 7 - Systematikk og treningslogg

Online kurs

Online kurs

Instruktører

Rune Fjellanger

Passer for

Passer for alle som har interesse for arbeid med søkshunder.

Relaterte kurs

Pris

490

Systematikk trening og bruk av treningslogg 

Rune Fjellanger har trent søkshunder ved bruk av karusell og andre modeller for multiple choice til å gjennomføre luktdiskriminering. Han laget sin første modell tidlig på 80-tallet og har utviklet metoder der denne treningsformen har endret formål og bruksområder mange ganger. De siste årene har han brukt karusell som verktøy til å gjennomføre store forskningsprosjekter.

Uavhengig av metode vil bruk av multiple choice (karusell eller line-up) være en god model med systematikk og  stor grad av kontroll. Det kan tilrettelegges for mange repetisjoner med  gode betingelser for diskriminering og hvor treningen gjennomføres og registrering av resultat enkelt kan praktiseres.

Rune vil vise eksempler på treningslogger og hvordan disse kan brukes til å få kontroll med hvor langt du er kommet i treningen og hvordan du kan bli mer sikker på om hunden kan diskriminere den luktkilden du ønsker. 

Kjøp av enkeltmoduler i vår søkshundutdanning er tilgjengling  hele tiden i 2 mnd etter oppsatt dato for lansering.

Temaer

 

Online 7 - Systematikk og treningslogg

Rune Fjellanger har trent søkshunder ved bruk av karusell og andre modeller for multiple choice til å gjennomføre luktdiskriminering i over 30 år. Han laget sin første modell tidlig på 80-tallet og har utviklet metoder der denne treningsformen har endret formål og bruksområder mange ganger. De siste årene har han brukt karusell som verktøy til å gjennomføre store forskningsprosjekter.

Det kan lages et uttall av varianter for hvordan multipel choice (flervalgstrening) kan brukes i trening av søakhunder. Fra enkle modeller hvor hunden læres til å registrere forskjell i lukt mellom to like bokser, mursteinsvegger, andre oppsett med like enheter hvor eneste forskjell er utplassert luktkilde.

Noen av temaene for dette online-kurset er:

  • Flervalgstrening i et historisk perspektiv
  • Flervalgstrening med bruk a karusell og “line up”
  • Trening av luktdiskriminering frem mot stimuluskontroll.
  • Systematikk og dokumentasjon ved flervalgstrening