Oversikt på booking i Fjellangerhallen

Du finner skjema for booking av time i hallen under kalenderen.

 

Ønsker treningspakke for trening i Fjellangerhallen

 

 Treningstilbud

 

Booking av tid i Fjellangerhallen

Full inn tidspunkt og hvor lenge du ønsker å trene.
I kommentarfeltet fyller du inn dersom dere er flere som ønsker å trene sammen.
(Priser er listet nedenfor)

Timepriser trening Fjellangerhallen

Dersom du ikke har treningspakke, men ønsker å bestille enkelttreninger gjelder følgende priser.
Bruk skjema over når du sender din bestilling.

1 person 150 kr,- pr. time 

2 personer 200 kr,- pr. time 

3 personer 250 kr,- pr. time 

4 personer 300 kr,- pr. time 

5 personer 350 kr,- pr. time 

Mer enn 5 pers 400 kr,- pr. time 

Vi ønsker at dere benytter vår VIPPS -tjeneste nr.: 53155 ved betaling for utleie.

                               Fint om dere merker betaling med navn og antall peroner som har deltatt på trening.