Online 5 - Søksutvikling valper 10 uker - 8 mnd.

Online kurs

Online kurs

Instruktører

Rune Fjellanger

Passer for

Passer for alle som har interesse for arbeid med søkshunder.

Relaterte kurs

Pris

490

Søksutvikling av valp – hva mer trenger den å lære 

Trening av søkshunder stiller krav til gode rutiner og ritualer dersom ambisjonene er høye. Etableres dette allerede når du arbeider med valpen, vil utviklingen gå både raskere og med mindre problemer. Når Rune Fjellanger velger ut sine søkshunder er det et absolutt krav at han har full kjennskap til hvilke tidligere søkerfaringer som finnes hos valpen. Dette betyr at det bare er utvikling av egne valper som oppfyller betingelsene for å bli de søkshundene han selv kan bruke i sine prosjekter eller til tjeneste.

Online-modulen vil ha et innhold som varierer fra enkle råd i trening til informasjon om hvordan en systematisk legger stein på stein gjennom strukturert trening. Er du hundeeier eller oppdretter som er mest opptatt av hvordan du skal utvikler søksegenskaper hos valper og unghunder vil denne modulen sammen med de 2 første være av størst intresse. Har du derimot ambisjoner om å utvikle din egen tjenestehund eller delta aktivt i hundesporter som smeller, nosework eller seek, vil det aller meste av det som presenteres i denne serien av online-moduler kunne falle i smak. 

Kjøp av enkeltmoduler i vår søkshundutdanning er tilgjengling  hele tiden i 2 mnd etter oppsatt dato for lansering.

Temaer

 

Online 5 - Søksutvikling 10 uker - 8 mnd

Trening av søkshunder stiller krav til gode rutiner og ritualer dersom ambisjonene er høye. Etableres dette allerede når du arbeider med valpen, vil utviklingen gå både raskere og med mindre problemer. 

Online-kurset vil ha et innhold som varierer fra enkle råd i trening til informasjon om hvordan en systematisk legger stein på stein gjennom strukturert trening. Er du hundeeier eller oppdretter som er mest opptatt av hvordan du skal utvikler søksegenskaper hos valper og unghunder vil dette kurset sammen med de 2 første være av størst intresse. Har du derimot ambisjoner om å utvikle din egen tjenestehund eller delta aktivt i hundesporter som smeller, nosework eller seek, vil det aller meste  falle i smak.

Noen av temaene for dette seminaret er:

  • Søksutvikling – fra lek til systematisk søksatferd
  • Forsterkningsutviklingen fortsetter.
  • Fra scanning til systematisk søksatferd. 
  • Miljøtreing og utvikling av søksatferd som er satt i system
  • Ritualer og systemer tilpasset rasetypisk atferd.