Online 6 - Hundens luktesans del II - Luktpersepsjon - luktdiskriminering

Online kurs

Online kurs

Instruktører

Passer for

Passer for alle som har interesse for arbeid med søskhunder.

Relaterte kurs

Pris

490

Luktpersepsjon, lukt, luktkjemi og luktdiskriminering.  

Den friske lukten av vår, lukten av nybakt brød, lukten av skog på en høsttur i naturen, vekker alle gode minner om situasjoner eller steder vi kjenner. Men hva er en lukt? Kan vi beskrive den på en annen måte enn deskriptivt, med ord som «frisk», «muggen», «lett» eller «tung»?

Grunnregelen for alle materialene er at de er laget av ulike kjemiske komponenter. Komponentene varierer i flyktighet, så de vil fordampe til luften i varierende grad. Dette betyr at den kjemiske komposisjonen av et materiale kan være svært forskjellig fra komposisjonen av de stoffende som fordamper og er tilgjengelig for luktecellene. 

Rune vil prøve å forklare hvordan vi må ta hensyn til dette i planlegging av vår trening og forsøk på å få hunden til å diskriminere seg frem til de stoffene vi ønsker at den skal finne. 

Kjøp av enkeltmoduler i vår søkshundutdanning er tilgjengling  hele tiden i 2 mnd etter oppsatt dato for lansering.

Temaer

 

Online 6 - Luktpersepsjon - luktdiskriminering

Den kjemiske komposisjonen av et materiale kan være svært forskjellig fra komposisjonen av de stoffende som fordamper og er tilgjengelig for luktecellene. For eksempel kan et materiale som består av en blanding av lik mengde av tre ulike komponenter (som varierer i flyktighet), ha en lukt som overhodet ikke speiler komposisjonen av stoffet. Hvis ett av komponentene er mye mer flyktig, vil lukten av det dominere i overflaten av materialet, og lukten av de andre komponentene bare så vidt være til stede.

Noen av temaene for dette online-kurset er:

  • Hva er lukt?
  • Hva er det som gjør at noen stoffer letter blir oppfattet (registrert) av luktesansen enn andre? 
  • Luktkjemi – de viktigste reglene for å lykkes med trening.  
  • Modeller for luktdiskriminering.  
  • Viktig å tenke på når du skal ta kontroll med luktkilder i trening av hund.