Online 3 - Hundens luktesans del I - Sanser - anatomi og fysiologi

Online kurs

Online kurs

Instruktører

Rune Fjellanger

Passer for

Passer for alle som har interesse for arbeid med søskhunder.

Relaterte kurs

Pris

490

Hundens luktesans del I – Sanser, anatomi og fysiologi. 

Våre sanser er veien til kommuikasjon.  Ved å underesøke sanser gjennom å studere hjernen anatomi vil vi se hvilke sans som har fått størst plass og gjennom dette kan vi forstå hva som er de viktigste sansene for den enkelte dyreart. Hvor stor del av hjernen hos hunden som befatter seg med informasjon fra lukteorganet sier alt om hvor viktig denne sansen er for hunden.

Uten å gå for mye i detaljer vil Rune forklare hvordan hundens luktesans er bygget opp og hvordan den fungerer. Hva dere kommer til å høre vil være forklaringer på hvordan dere opplever at hunden bruker luktesansen når den søker. Det vil også komme forklaringer på hvordan vi kan tilrettelegge vår trening på en bedre måte, gjennom å forstå hva som gir hunden de beste mulighetene til å bruke sin luktekvaliteter. 

Skal du utnytte hundens luktesans best mulig, må du forstå hvorfor hunden søker og beverger seg som den gjør. Skal du forberede trening og samtidig ha kontroll på hva hunden søker etter må du vite hvordan du håndtere og behandler utstyr og eventuelle luktkilder.

Kjøp av enkeltmoduler i vår søkshundutdanning er tilgjengling  hele tiden i 2 mnd etter oppsatt dato for lansering.

Temaer

 

Online 3 - Hundens luktesans

Skal du utnytte hundens luktesans best mulig, må du forstå hvorfor hunden søker og beverger seg som den gjør. Skal du forberede trening og samtidig ha kontroll på hva hunden søker etter må du vite hvordan du håndtere og behandler utstyr og eventuelle luktkilder.

Noen av temaene for dette online-kurset er:

  • Sanser veien til kommuniksjon.
  • Hvordan er lukteorganet bygget opp og forgrenet til hjernen (anatomi). 
  • Hvordan bruker hunden lukteorganet når den søker . 
  • Hvordan transporteres luktmolekyler inn i nesa og frem til luktorganet.   
  • Har det noen betydning om hunden sniffere med åpen mund.