9 online-moduler med ny og oppdatert kunnskap på området. 

 

Online 1 - Søksutvikling hos valper frem til 10 uker

Fjellanger Hundesenter har utviklet sitt eget valpeutviklingsprogram for å  ta frem nye valper og unghunder med best mulig forutsetning for å skape atferd som gir gode tjenestehunder innenfor spesialsøk. Her handler det om å gi valpene den rette form for stimulering til rett tid og i en form som gir trygge individer med høy grad av motivasjon til å bruke sin luktesans. Er du hundeeier eller oppdretter som vil vite mer hvordan en utvikler søksegenskaper hos valper og unghunder vil denne første online-modulen være noe for deg.

 

Meld på Online 1

Online 2 - Forsterkningsutvikling

Forsterking hos valper, handler mest om stimulering og regulering når det gjelder å få til en god utvikling. For enkelte raser må treningen reguleres tidlig for ikke at aktiviteten skal komme ut av kontroll. For andre raser gjelder det å bruke de rette virkemiddlene og at disse anvendes med nøysom og på en tilpasset måte.

 

Meld på Online 2

Online 3 - Hundens luktesans

Skal du utnytte hundens luktesans best mulig, må du forstå hvorfor hunden søker og beverger seg som den gjør. Skal du forberede trening og samtidig ha kontroll på hva hunden søker etter må du vite hvordan du håndtere og behandler utstyr og eventuelle luktkilder.

 

Meld på Online 3

Online 4 - Markeringstrening

Når det gjelder trening av markeringsatferd finnes der mange forskjellige løsninger og derfor er det “mange veier til Rom”, 

Det er også store variasjoner hos ulike raser hvor natulig det kan være å vise bestemte atferder som i neste omgang kan bli en god og fullverdig markering. For enkelte raser kan treningen av markeringsatferd starte tidllig, mens hos andre vil et forlangende i forhold til markering kunne stoppe utviklingen av søksatferd og må derfor vente til hunden er blitt eldre/mer moden. 

 

Meld på Online 4

Online 5 - Søksutvikling 10 uker - 8 mnd

Trening av søkshunder stiller krav til gode rutiner og ritualer dersom ambisjonene er høye. Etableres dette allerede når du arbeider med valpen, vil utviklingen gå både raskere og med mindre problemer. 

Online-kurset vil ha et innhold som varierer fra enkle råd i trening til informasjon om hvordan en systematisk legger stein på stein gjennom strukturert trening. Er du hundeeier eller oppdretter som er mest opptatt av hvordan du skal utvikler søksegenskaper hos valper og unghunder vil dette kurset sammen med de 2 første være av størst intresse. Har du derimot ambisjoner om å utvikle din egen tjenestehund eller delta aktivt i hundesporter som smeller, nosework eller seek, vil det aller meste  falle i smak.

 

Meld på online 5

Online 6 - Luktpersepsjon - luktdiskriminering

Den kjemiske komposisjonen av et materiale kan være svært forskjellig fra komposisjonen av de stoffende som fordamper og er tilgjengelig for luktecellene. For eksempel kan et materiale som består av en blanding av lik mengde av tre ulike komponenter (som varierer i flyktighet), ha en lukt som overhodet ikke speiler komposisjonen av stoffet. Hvis ett av komponentene er mye mer flyktig, vil lukten av det dominere i overflaten av materialet, og lukten av de andre komponentene bare så vidt være til stede.

Lukt og luktdiskriminering knyttet til arbeid med tjenestehunder, redningshunder (USAR) og hunder brukt i forskning vil også være den del av tema i modulen.

 

Meld på online 6

Online 7 - Systematikk og treningslogg

Rune Fjellanger har trent søkshunder ved bruk av karusell og andre modeller for multiple choice til å gjennomføre luktdiskriminering i over 30 år. Han laget sin første modell tidlig på 80-tallet og har utviklet metoder der denne treningsformen har endret formål og bruksområder mange ganger. De siste årene har han brukt karusell som verktøy til å gjennomføre store forskningsprosjekter.

Det kan lages et uttall av varianter for hvordan multipel choice (flervalgstrening) kan brukes i trening av søakhunder. Fra enkle modeller hvor hunden læres til å registrere forskjell i lukt mellom to like bokser, mursteinsvegger, andre oppsett med like enheter hvor eneste forskjell er utplassert luktkilde.

 

Meld på online 7

Online 8 - Tjenestehund RST-teknologi og forskning

Rune Fjellanger har de site 10 årene brukt sine hunder i forsking og utvikling. Hunder har fått trening i å lokalisere lukt av rust på rør som en ikke kan se i nært samarbeid olje- og gassindustrien. Det er også blitt gjort forsøk på å bruke hunder til å lokalisere lungekreft i et samarbeid med med Helse Bergen. I begge disse prosjektene er det benyttet en metode som er kjent under navnet Remote Scent Tracing (RST).

I dette kurset gir han et dirkete innblikk i hvordan prøver blir samlet inn og hvordan disse brukes først i trening og senere på en måte der hunden skal velge ut hvilken prøve som inneholder de riktige sporstoffene og dermed forteller om det er rust eller at pasienter har lungekreft. 

Modulen vil også være innom trening av tjenestehunder, bruk av hunder i søk/redning (USAR) og trening av sprengstoffhunder til søk etter udetonert sprengstoff.

 

Meld deg på online 8

Online 9 - Foreberdelse til eksamen, oppsummering - Spørsmål og Svar

 

 

 

Meld på online 9

 

Eksamen for Online søkshundutdanning vil bli avholdes en gang i halvåret (juni og desember). Ønsker du å medlde deg til ekamen må dette gjøres ca 1 mnd før (innen 15 november og 15 mai)  

Avgift for å gå opp til eksamen er satt til kr. 500,- 

 

 

 

Tilbake