Online 9 - oppsummering - spørsmål og svar

Online kurs

Online kurs

Instruktører

Rune Fjellanger

Passer for

Passer for alle som har interesse for arbeid med søskhunder.

Relaterte kurs

Pris

490

Oppsummering – spørsmål og svar

I en siste modul vil online-kurset ha form som et webinar hvor det vil være mulig å stille direkte spørsmål til Rune Fjellanger. Denne samlingen vil ogå være nyttig som eksamensforberedende hvor viktige områder i utdanningen kan bli repetert. 

Til slutt vil det være mulig å få testet sine kunnskaper gjennom å besvare en undersøkelse på nett laget som multiple choice via It’s learning.

I denne modulen vil det også bli satt fokus på arbeid med ulike typer av tjenestehunder og hvilke krav som bør stilles når hunder benyttes til å utføre samfunsnyttige oppgaver innen redning eller i jobb for det offentlige som tjeneste

Det vil også bli anledning til å gi tilbakemeldinger om kurset enten direkte eller som anonyme svar på spørsmål.

Eksamen for online-søkshundutdanning vil være rundt 1. desember 2022.

Kjøp av enkeltmoduler i vår søkshundutdanning er tilgjengling  hele tiden i 2 mnd etter oppsatt dato for lansering.

 

Temaer

 

Online 9 - Prøvekesamen, oppsummering - Spørsmål og Svar