Dyrefag – Praksiskandidat og lærebedrift 

Informasjon om Dyrefaget 

I 2008 tok Fjellanger Hundeskole as sammen med andre et initiativ for å få på plass et yrkesfag innern arbeid med dyr. 12 år senere, høsten 2020, startet de første elevene på sin dyrefag-utdanning (2 år skole + 2 år i bedrift). Disse elevene vil starte læretid ute i bedrift høsten 2022, og skal avlegge sitt fagbrev som dyrefagarbeider våren 2024.

Dyrefagarbeider

Med fagbrev i dyrefaget blir en dyrefagarbeider i dyreklinikk, dyrebutikk, tjenestehund, hundeskole eller dyreanlegg med forskning på dyr. Eller kanskje andre dyrenæringer?

Vanlige arbeidsoppgaver for dyrefagarbeidere (utdanning.no):

  • stell og pleie av dyr
  • jobbe for og med dyr fysiske og mentale velferd
  • jobbe med opplevelser, kurs, tjenester og produkter knyttet til dyr
  • yte kundeservice
  • arbeid med drift og vedlikehold av virksomheter som for eksempel dyrebutikker, dyreparker, turistbedrifter, kenneler eller dyreklinikker, etc.
  • administrativt arbeid som journalføring, dokumentasjon og rapportering

 

 

Praksiskandidat – Ta fagbrev uten å gå i lære

Hvis du har 5 års praksis i en bedrift i dyrefaget, kan du ta fagbrev uten å gå i lære. Dette kalles praksiskandidat. For å ta fagprøven i dyrefag må kandidaten:

  • ha bestått teorieksamen i Vg3 Dyrefag
  • ha fått godkjent yrkespraksis i dyrefaget

Deretter kan du melde deg opp til fagprøven. Ta kontakt med fylke du hører hjemme i, hvor du må søke om å få gå opp til fagprøve under læreplan i Vg3 dyrefag. Etter at du har bestått prøven får du utstedt fagbrevet og får tittelen dyrefagarbeider.

Les mer om gjennomføring av fagprøven her

Les mer om praksiskandidatordningen her.

Har du meldt deg til privatisteksamen i dyrefaget 15 september?

Vi hjelper deg med forberedelsene til eksamen – delta i vår nettbaserte studiegruppe les mer

 

Teorieksamen
Du må bestå en 5-timers tverrfaglig skriftlig eksamen i læreplanen i Vg3 Dyrefag. Du må selv melde deg opp som privatist. 

Les mer om læreplanen her.

Krav til praksis (til å gå opp til fagprøven)
Du må dokumentere allsidig erfaring fra dyrefag, vanligvis tilsvarer dette 5 år i full stilling. Om du ikke har jobbet i full stilling blir praksistiden tilsvarende forlenget. Dersom du jobber i 50% må en vise til dobbelt så lang tid.

For å sjekke om du har nok praksis kan du bruke dette skjemaet for utregning.

Bedrift innenfor dyrefaget?   

TRYKK HER  –  lese  om lærebedrift

Praksiskandidat som privatist

Vi har et tilbud til dere som ønsker hjelp/veiledning til teorieksamen (Vg3 Dyrefag)

Fjellanger Hundesenter har i 12 år gjennomført sin egen fagutdanning hvor læreplaner er direkte rettet mot dyrefaget (Vg2 og Vg3).
Denne våren vil vi gi mulighet til oppfriskning av kunnskaper til våre tidligere elever og andre som har mål om å gå opp til privatist-eksamen som praksiskandidat høsten 2022. 

 

Oppstart av studiegruppen: september 2022

 

Les mer om studiegruppe for praksiskandidater