Gratis Online kurs - Intro til vår søkshundutdanning

 

Passer for

Passer for alle som har interesse for arbeid med søkshunder.

Pris

Online 1 times varighet

Introduksjon til online-søkshundutdanning

Her kan du få en times gratis online informasjonsvideo med innhold fra alle de forskjellige modulene som inngår i vår online-søkshundutdanning. Les mer om online-søkshundutdanning

Etter 8. mai vil alle få tilsendt link med gratis introduksjonskurs når påmelding er registrert.

Du kan velge mellom å kjøpe enkeltmoduler eller ta del i hele serien og få tilgang til utdanningspakken.

For de som velger å bli med på hele serien vil dere også få bli medlem i en lukket facbookgruppe hvor det hver uke vil bli gitt praktiske treningstips og vist filmer fra trening av våre Sprocker-valper og glimt fra trening/bruk av  våre tjenstehunder. Medlemer av facebook-gruppen vil også få anledning til å sende inn filmer fra egen trening som det vil bli gitt tilbakemelding på. 

Til hver modul vil det også bli gitt henvisninger til litteratur og tilgang til progressjonsplaner, treningslogger og annen nyttig informasjon (gjelder deltagere somhar kjøpt hele søkshundutdanningen)

Etter at denne online serien er ferdig vil det være mulig å ta en eksamen på nett med spørsmål hentet fra de 8 online-kursene og tilgjengelig litteratur. Med bestått eksamen vil dette kunne kvalifisere for opptak til vår Søkshundsertifikat-utdanning som starter i januar 2021.

Kjøp av enkeltmoduler i vår søkshundutdanning er tilgjengling  hele tiden i 2 mnd etter oppsatt dato for lansering.