Online Søkshundutdanning - våren 2021

 

Passer for

 

Passer for alle som har interesse for arbeid med søkshunder.

Pris

5900

Online søkshundutdanning

Rune Fjellanger har drevet med søkshunder i 40 år, han er utdannet biolog med et hovedfag på luktesans hos hund. Rune har i hele sin karriere med søkshunder vært spesielt opptatt av utvikling av nye treningsmetoder og hvordan nye prinsipper kan forbedre hundens prestasjoner i praktisk arbeid.   Rune har nå laget et tilbud om søksutdanning på nett. Utdanningen består av 8 online - moduler med ulike tema og til slutt en 9. modul med oppsummering og mulighet for spørsmål. 

Den ordinære eksamen vil bli gjennomført ved en multiple choice test som avlegges på nett via It’s learning. Ved bestått eksamen vil denne utdanningen kunne kvalifisere for å søke opptak til utdanningen "Søkshundsertifikat innen vidergående utdanning" som starter i januar hvert år.

Online-modulene har følgende innhold:

Kursavgift kr 4900 ved påmelding til hele søksutdanningen (modul 1 – 9)   

I kurset følger dere utviklingen hos et valpekull med “Sprocket-valper” (jakt springer/jakt cocker) frem til de er 7 mnd., i tillegg tvil det være innslag fra vårt arbeider med sprengstoffhunder i trening og under praktisk arbeid. 

For alle som er med på utdannningen (kjøper tilgang til alle modulene samlet) vil alle modulene bli tilgjenglig for deg med en gang. 

Les mer om mer online-søkshundutdanning.