Online 5 - Søksutvikling valper 10 uker - 8 mnd.

 

Passer for

Passer for alle som har interesse for arbeid med søkshunder.

Pris

Webinar 1 times varighet

Oppsatte datoer

03. Januar 2022

Søksutvikling av valp – hva mer trenger den å lære 

Trening av søkshunder stiller krav til gode rutiner og ritualer dersom ambisjonene er høye. Etableres dette allerede når du arbeider med valpen, vil utviklingen gå både raskere og med mindre problemer. Når Rune Fjellanger velger ut sine søkshunder er det et absolutt krav at han har full kjennskap til hvilke tidligere søkerfaringer som finnes hos valpen. Dette betyr at det bare er utvikling av egne valper som oppfyller betingelsene for å bli de søkshundene han selv kan bruke i sine prosjekter eller til tjeneste.

Online-modulen vil ha et innhold som varierer fra enkle råd i trening til informasjon om hvordan en systematisk legger stein på stein gjennom strukturert trening. Er du hundeeier eller oppdretter som er mest opptatt av hvordan du skal utvikler søksegenskaper hos valper og unghunder vil denne modulen sammen med de 2 første være av størst intresse. Har du derimot ambisjoner om å utvikle din egen tjenestehund eller delta aktivt i hundesporter som smeller, nosework eller seek, vil det aller meste av det som presenteres i denne serien av online-moduler kunne falle i smak. 

Kjøp av enkeltmoduler i vår søkshundutdanning er tilgjengling  hele tiden i 2 mnd etter oppsatt dato for lansering.