Fjellanger Detection & Training Academy (FDTA)

vår avdeling for forskning og utvikling

KUI – Korrosjon Under Isolasjon

Våre hunder finner rust på olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen!

 

Les mer

Krefthund prosjekt

Et nytt forskingsprosjekt med bruk av FDTA sine hunder er igangsatt. Prosjektet er et sammarbeid mellom Helse Bergen, BTO og FDTA.
 

LES MER

Hund som detektor

 

Hunder kan læres opp til å finne og påvise ulike luktkilder til mange ulike formål. Alle er kjent med hvordan politi, tollvesen og militære bruker hunder til å finne narkotika og eksplosiver, samt at redningshunder kan finne mennesker i snøras, i ruiner og etter jordskjelv. Disse hundene er fritt søkende og tas med til aktuelt områdene hvor de bruker sin eminente luktesans til å finne frem.   

Noen ganger er områdene utilgjengelige eller forbundet med fare ved bruk av hunder direkte. Med FDTA sin teknologi, Remote Scent Tracing (RST) , kan en hente inn fysiske prøver der hunder ikke kommer til. En kan også samle inn luftprøver ved å bruke spesielle filter og ta disse med til hundene i laboratoriet, hvor hunder blir brukt som analyseverktøy (detektor) for å kunne si hva prøvene inneholder. FDTA har arbeidet med en slik fremgangsmåte i 15 år og demonstrert hunder sine kvaliteter innenfor påvisning av eksplosiver (miner) på oppdrag for FN eller til å påvise skjulte rustskader på utstyr (rør og tanker) til nytte for olje og gassindustrien.

Våre forskingsprosjekter (Presseomtale)