I 2000 tok FN et initiativ, ved Geneva International Center for Humanitarian Demining (GICHD), til å gjennomføre et forskningsprogram rettet mot bruk av minehunder (Mine Detection Dog Study). Innenfor dette programmet ble det satt fokus på utvikling av REST. Hunder og rotter (Apopo -REST) ble lært opp til å kunne påvise ekstremt lave konsentrasjoner av sporstoffer fra eksplosiver I miner gjennom trening og analyse i laboratoriet. Målsettingen var å kunne påvise sporstoffer fra eksplosiver samlet opp ved prøvetagning langs veier og bruke dyr (hunder og rotter) til å analysere disse for å avgrense innsatsen med påvisning av landminer.

FDTA, ved Rune Fjellanger, har helt siden starten, samarbeidet med GICHD under studien og senere prosjekter med bruk av REST. I 2009 – 2010 var FDTA prosjektleder ved gjennomføring av et forskningsprosjekt I Morogoro, Tanzania, hvor formålet var kartlegging av detaljer ved metoden for å kunne gjøre denne operasjonell tilgjengelig. Resultatene fra disse studiene er å finne som publikasjon ved GICHD: http://www.gichd.org/fileadmin/pdf/publications/REST-Nov2011.pdf