Remote Scent Tracing (RST)
– teknologien for de store oppgavene!

Nye bruksområder er kommet til de siste årene

RST for screening av cargo med hensyn til eksplosiver ved de største flyplassene i Europa

RST for deteksjon av sykdom hos mennesker

RST for screening av last i containere for transport på skip eller trailer.

RST for kartlegging av skjulte rustskader (KUI) til bruk i olje- og gassindustrien