FDTA har hunder med nese for rust!

FDTA har gjennomført banebrytende forskningsprosjekter i samarbeid med Statoil og Gassco hvor de har lykkes med å påvise skjult korrosjon (Korrosjon Under Isolasjon) og opererer i dag sammen med disse og andre kontraktørselskaper i praktisk arbeid på landanlegg og ute på plattformer i Nordsjøen.

FDTA har utviklet en helt spesiell teknologi med patenterte filterløsninger og nye metoder for opplæring av hunder til bruk i sitt RST-system.

FDTA samarbeider med:

  • - Flere oljeselskaper
  • - Kontraktørselskap innen inspeksjon
  • - Kontraktørselskap innen vedlikehold

Deteksjon av korrosjon under isolasjon ved bruk av hunder.

 

Gjennom et toårig forskningsprosjekt, i samarbeid med Gassco og Statoil, har FDTA gjort bruk av Remote RST-teknologi ved å ta prøver ute i anlegg og gjennomført analyse av disse ved bruk av spesialtrente hunder. Teknologien består av to hoveddeler; et system for innhenting av luftprøver fra rør og tanker utført av selskapene selv eller FDTA, og en analyse del hvor det brukes spesielt trente hunder som gjennomføres hos FDTA.

Hundene blir presentert for luftprøver hentet fra rør og tanker ute i anlegg, samlet inn med spesialdesignet utstyr og filter, som ble analysert av FDTA sine hunder. Blindtester viser høy grad av presisjon (sensitivitet 92% ) for at hunder kan påvise områder med korrosjon og uten å melde korrosjon (spesifisitet 93%) på områder uten korrosjon.

Forskningsprosjektet har også vist hvordan bruk av flere hunder sammen kan gi ytterligere informasjon om tilstand av korrosjon. Analyser av de samlede resultatene fra hundene har vist at tilstanden av korrosjon også kan differensieres ut fra sannsynlighet om mye, noe og ingen korrosjon.

Etter at resultatene fra forskningsprosjektet ble kjent, har FDTA inngått et samarbeid med to kontraktørselskaper innen inspeksjon og vedlikehold for videre utprøving av teknologien. I 2015 fikk dette samarbeidet i oppdrag å gjennomføre prosjekter for kartlegging av tilstand av korrosjon på et landanlegg og en plattform i Nordsjøen. Prosjektleder er Rune Fjellanger

Forskningsresultatene har vakt stor oppmerksomhet og er presentert på flere internasjonale konferanser (HOIS conference, International Working Dog Breeding Association 2013) og er blitt publisert i internasjonale tidsskrift (Materials Evaluation and Applied Animal Behaviour Science).

 http://www.youtube.com/watch?v=DY7QSaE1bAw

http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2014.01.001