Privat utdanning innen trening og bruk av spesialsøkshunder.

Selve utdanningen består av:

 • 5 weekendsamlinger (lørdag og søndag 10.00 – 17.00) + 1 individuell prøvedag i forbindelse med eksamen.
 • Tilgang til alle forelesninger, samt litteratur og  oppgaver til selvstudie 
 • En lukket Facebook-gruppe der du kan holde kontakten med de andre elevene eller stille spørsmål til foreleserne
 • Etter hver weekendsamling må du jobbe med forskjellige treningsoppgaver med din egen hund og sende inn besvarelse på oppgavene som blir gitt i tilknytting til undervisningen. 
 • Du vil også lære hvordan du kan systematiserer og logge din egen trening eller bruke samme system for å gi presise tilbakemeldinger til  lærere og medelever.
 • Søkshundsertifikat – utdanningen avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. 

Den mest omfattende utdanningen innen arbeid med søkshunder i Norge!
 

Et yrke med bruk av søkshund som tjenestehund? 

 

Når du har gjennomført denne utdannelsen (som deltaker) har du gode forutsetninger for å utvikle din egen tjenestehund innenfor søksarbeid uansett hvilke disiplin du ønsker å arbeide. 

Elevene som blir valgt ut til dette halvåret med fordypning innen  spesialsøkshund lære å utvikle sin egen søkshund så langt egenskapene med hunden strekker.

Fjellagner Hundesenter vil også se seg om etter kandidater fra denne utdanningen når nye medarbeidere til sine søkshundprosjekter skal velges ut.

Utdanningen vil gi deg gode forutsetninger til å lykkes med utvikling av egen tjenestehund, enten det er innenfor det private, Søk/redning (USAR – Urban Search and Rescue) eller du skulle ønske en karriere med tjenestehund hos politi, toll, forsvar eller kriminalomsorgen. 

Utdanningen vil også bli vist til overfor myndigheter og private entrepenører når det søkes kompetanse for utdanning av personell som skal bruke bakkesøkshunder etter eksplosiver.

Et studie med mye fokus på praktisk trening

 

Opptakskrav

 

Utdanningen stiller krav til at søkerne er 100% motiverte til å lære mer om søkshunder og som samtidig har mulighet  til å avsette mye tid til selvstudie og praktisk trening av egen hund. 

Det er en fordel om du har en hund som liker å bli trent mye noe som særlig gjelder øving på oppgaver mellom samlingene.  Studiet er åpent for søkere som har gjennomfør

 • Dyrefagutdanning/Fagutdanning 
 • Online Søkshundutdanning med bestått eksamen 
 • Annen relevant teoretisk og praktisisk utdanning

Aldersgrense 18 år.

Du trenger:

Datamaskin

Facebook konto (hvis du ønsker å være med i facebook-gruppen)

Vi stiller krav til 100% oppmøte for å få godkjent utdanningen. Unntak kan gjøres ved sykdom.

Pris

 

Deltaker: Kr 17 000,-

 

Prisen inkluderer alle weekendsamlingene /m en enkel lunsj, samt tilgang til annet kursmatriell som blir utdelt på samlingene.

OBS: Kursvgiften må betales i sin helhet også om du mot formodning skulle ønske å «hoppe av» i løpet av kurset.

Du skal bare søke om opptak til dette kurset dersom du er innstilt på å studere seriøst og legge ned den innsatsen som kreves over hele året. 

Opptak : Søkshundsertifiakt- utdanning 

 

Sikre nødvendig kompetanse etter gjennomført del I. 
 

 

Innhold opptaksprøve:

 

 • Multipel choice fra innhold fagutdanning modul 1-4 eller
 • Eksamen fra Online Søkshundutdanning, eller
 • Søknad etter kvalifikasjon. Elever som kan vise til mye erfaring med praktisk arbeid med søkshund (tjenestehund), og som i tillegg har grunnleggende teoretisk kunnskap innen læringssykologi, observasjon og analyse. 

 

Dato og sted: 

 

Fjellanger Hundesenter

 

Modul 1:   Utvikling av treningsmetoder for søkshunder

Forelesere:

Rune Fjellanger

 

 

Innhold:

 • Treningsplaner
 • Søksutvikling hos valper og unghunder.
 • Forsterkningsutvikling hos tjenestehunder.
 • Etablering av atferdskjeder som i seg selv gir forsterkning til varig atferd (søksatferd).

 

 

 

 

Dato og sted: 

 

Fjellanger Hundesenter

 

Modul 2: Lukt og Luktkjemi, samt Luktpersepsjon

Forelesere:

Adee Schoon

Rune Fjellanger

 

Innhold:

 • Hva er lukt?
 • Faktorer som påvirker flyktigheten
 • Terminologi: kjemisk signatur / luktesignatur
 • Faktorer som påvirker luktespredning
 • Faktorer som påvirker oppbyggingen av luktstoffer i lukkede rom og åpne områder
 • Persepsjon grunnleggende oppfatning - syn, hørsel, lukt
 • Nesen fysiologi/anatomi. Sniffe-atferd
 •  

Dato og sted: 

 

Fjellanger Hundesenter

 

Modul 3: Luktdiskriminering og dokumentasjon

Forelesere:

Rune Fjellanger

 

 

Innhold:

 • Treningsmodeller for luktdiskriminering
 • Ulike strategier for fremstilling av luktkilder til trening.
 • Stimuluskontroll
 • Bruke denne informasjonen til å sette opp trening for et bestemt formål med søkshund

 

 

 

 

Dato og sted: 

 

Fjellanger Hundesenter

 

Modul 4: Systematikk og loggføring av praktisk arbeid med søkshund.

Forelesere:

Rune Fjellanger

 

Innhold:

 • Systematikk i treningsplan for spesialsøkshund
 • Progresjonsplan og loggføring.
 • Registrering av avvik, analyse og tiltak
 • Praktiske øvinger. Videoanalyse
 • Systematikk og logistikk ved bruk av hund i analyse
 • RST-teknologi, fra forskning til praktisk arbeid

Dato og sted: 

 

Fjellanger Hundesenter

 

Modul 5: Bruk av søkshund i operativ tjeneste. Brukstesting, akkreditering og rapportering.

Forelesere:

Ekstern foreleser

Rune Fjellanger 

 

Innhold:

 • Strategi for søk i operativt arbeid.
 • Treningsdagbok / logg som kvalitetsikring.
 • Driftstesting og akkrediteringsprøver.
 • Videoanalyse – avvik/tiltak.

 

 

 

Dato og sted: 

 

Fjellanger Hundesenter

 

Eksamen søkshundsertifikat – videregående utdanning.

 

Eksamen Søkshundsertifikat:

Avholdes med ekstern sensor og faglærere tilstede.

Hjemmeoppgave : Diskrimineringsoppgave hvor elever gjennomfører 2 ukers forberedende arbeid.

Teoretisk og praktisk prøve på ved Fjellanger Hundesenter:

 • Multipel choice fra alle 9 moduler med hovedvekt på modul 5-9.
 • Teoretisk analyseoppgave innen diskriminering.
 • Ukjent oppgave med brukt av søkshund.
 • Egenrapport etter gjennomført oppgave.

Dato og sted:

 

Fjellanger Hundesenter