Forskning og utvikling

Først i verden med å bruke hunder til å finne rust !

Kan av hunder brukes til deteksjon av tidlig stadie av lungekreft

 

2016 – 2018 Samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen, Fjellanger Hundeskole as, v/FDTA og Bergen Teknologioverføring (BTO).

Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv globalt. I Norge rammes 3000 mennesker årlig, og de fleste dør av sykdommen. 

Hittil er det bare screeningundersøkelse med CT-røntgen som har vist seg effektivt i å oppdage lungekreft. Nye metoder for å oppdage sykdommen i et tidlig og kurabelt stadium er sterkt etterspurt.

Prosjektet er finansiert gjennom forskningsrådets FORNY-midler, men det er også gitt en betydelig engenfinansiering fra alle 3 parter som deltar prosjektet.

Store forventninger til prosjektet gjorde at vi også fikk besøk av statsministeren

Les mer

Presseomtale:

Helse Bergen

Midtsiden

 

Hunder finne skjulte rustskader for Olje- og gassindustrien

 

2006 – 2007 Laboratorieundersøkelse – Kan hunder lukte rust?

Et samarbeidsprosjekt mellom Fjellanger Hundeskole AS og Det Norske Veritas (DNV), med økonomisk støtte fra ConocoPhillips, Norsk Hydro og Statoil.

Det ble gjennomført lab. undersøkelser hos DNV og noen feltstudier på Statoil Mognstad.

2010 – 2012 Forskning og utviklingsprosjekt mellom Fjellanger Hundeskole AS, Gassco og Statoil. – Ja, hunder kan lukte seg frem til rust

I et fullskala FoU- prosjekt ble det gjennomført metodeutvikling og testing på Statoil sine landanlegg, Kårstø, Mongstad, Kolldsnes og Sture. Prosjektet hadde også tilknyttet prof. Kjeldsen NTNU/BND, prof. Kai-Uwe Goss, Tyskland, og Dr. Adee Schoon, Nederland.

Les mer

Presseomtale:

Stavanger Aftenblad

   

Hunder til søk etter helsefarlig muggsopp og andre skadedyr

 

1992 – 1994 Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, ved Mycoteam, og Fjellanger Hundeskole AS.

Det ble utviklet metoder og gjort undersøkelser hvor en benyttet hunder til å lokalisere farlige muggsopper i hus.  Ved et av oppdragene ble hundene benyttet til å undersøke for hussopp på Slottet i Oslo. Prosjektet ble bestilt og støttet av Statsbygg.