Bilde av Rune Fjellanger

Rune Fjellanger

Daglig leder

Epost: Rune@fjellanger.net


Rune er utdannet biolog, cand. scient, med hovedfag på hundens luktesans. Hans fokus har vært å utvikle metoder for å bruke hunder til å påvise luktsubstanser. Dette har gjort at han har blitt brukt som sakkyndig og fagmann i en rekke prosjekter nasjonalt og internasjonalt. Rune Fjellanger har arbeidet med hundefaglige spørsmål i 30 år. Siden 1988 har han utviklet og drevet Fjellanger Hundeskole AS som er et kurs- og treningssenter for hund og hundeeiere. I mer enn 10 år har Fjellanger hatt ulike oppdrag for FN vedrørende minesøkerhunder. 2009 -2010 som prosjektleder for et forskningsprosjekt i Tanzania. Rune har de siste årene arbeidet som prosjektleder for et FoU-prosjekt i samarbeid med olje- og gassindustien, hvor spesialtrente hunder er blitt brukt til å påvise korrosjon under isolasjon. Han er også leder for FDTA sin deltagelse i “krefthund-posjektet” i samarbeid med Helse Bergen og Bergen Teknologioverføring (BTO). 

Rune Fjellanger er kjent for å være en god foreleser og deler gjerne sine kunnskaper som grunder og deltagelse i mange ulike prosjekter. Erfaring fra 10 års med oppdrag for FN, like typer søkshund-prosjektet, “hundefaget”, etc. bare for å nevne noe. 

 

Utvalgte prosjekter (fra 1996 – i dag);

1996 til d.d. – sakkyndig i straffesaker (8 forskjellige saker ført for Norske domstoler)

2000 - 2001         Mine Detection Dog Project – studiene 1, 3 og 4. Oppdrag for Geneva International Center for Humanitarian Demining (GICHD) og United Nations Mine Action Service (UNMAS).

2001 – 2010        Et vedvarende samarbeid med Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD). Liste over prosjekter:

-              Validering av REST utført i Bosnia-Herzegovina (2001 – 2002)

-              Prosjektleder NPA REST i Lubango, Angola (2002 – 2005)

-              Leveranse av 4 ferdigtrente REST hunder til NPA-REST I Lubango, Angola (2004)

-              Konsulentarbeid for GICHD – re-etablering av NPA REST prosjekt I Morogoro, Tanzania.

-              Konsulentoppdrag som prosjektleder FoU prosjekt for GICHD REST program, hund og rotte,

i Morogoro, Tanzania

 

2005 - 2006         Konsulentoppdrag for det Norske Toll- og avgifts departementet. 

Kvalitetsikring og evaluering av eksisterende testprosedyrer for godkjenning av departementets narkotikasøkshunder.

2007-  2008         Forsknings og utviklingsprosjekt KUI – ved bruk av spesialtrente hunder. Laboratorie testing: Finansiert av Statoil, Norsk Hydro, ConocoPhillips, DNV og FDTA

2010 - 2012         Forskning og utviklingsprosjekt – “Detecting corrosion under insulation using trained

                               dogs”. Samarbeid FoU prosjekt Gassco, Statoil og FDTA, finansiert av by Gassco.

 

2013 – 2014        Pilot studie KUI hunder ved Statoil Kollsnes/Sture.  Finansiert av Statoil.

2015 - 2017         IFU-prosjekt – Partnerskap Beerenberg Com., Oceaneering Asset Integrity og FDTA.

Finansiert av Statoil, Gassco, ConocoPhillips og Innovasjon Norge.

 

Utvalgte publikasjoner (fra 2000 – til i dag):

•             Fjellanger,R. (2001) Remote Explosive Scent Tracing. In Mine Detection Dog Study, GICHD Geneva.

 

•             R. Fjellanger, E.K. Andersen, I.G. McLean (2002) “A training Program for Filter-Search Mine

                Detection Dogs” International Journal of Comparative Psychology, 2002, 15, 278-287.

 

•             Fjellanger, R., McLean IG, Bach H. 2003. REST in Bosnia: A pilot test of detection capability. Journal of Mine Action, 7.3

•             Fjellanger,R. (2011) In: Remote Explosive Scent Tracing, GICHD report, http://www.gichd.org/publications/remote-explosive-scent-tracing-rest-en

•             Schoon, A., Fjellanger, R., Kjeldsen, M. & Goss, K. (2014) Detecting Corrosion Under

                Insulation (CUI) using trained dogs: a novel approach. Materials Evaluation 72(2): 142-148

•             Schoon, A., Fjellanger, R., Kjeldsen, M. & Goss, K. (2014). Using dogs to detect hidden

                corrosion. Appl Anim Behav Sci http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2014.01.001

 

 

Forretningsutvikling og kommersielle interesser;

Stifter/eier av Fjellanger Hundeskole AS fra 1998- til i dag, Norge

Stifter/eier 1/3 av Norsk Kompetansesenter for Spesialsøkshund AS, Norge (2000 – 2005)

GICHD, medlem av ekspertgruppe, med ansvar for utvikling av den første internasjonale Mine Action standard (IMAS).  

Konsulentoppdrag for Det Norske Toll- og avgiftsdirektoratet vedrørende testing av narkotikasøkshunder. (2005 -2007)

Stifter/eier Fjellanger Detection & Training Academy as 2013 – til i dag, Norge