Lærebedrift i dyrefag og hundefag

12 år etter at Fjellanger Hundeskole sammen med andre startet prosessen med å få et dyrefag i skolen, er vi nå blitt godkjent som lærebedrift, og kan bidra til at våre elever/lærlinger kan få mulighet til et fagbrev etter endt utdanning.
Det vil være til stor nytte for hele næringen om så mange medarbeidere som  mulig få sine kunnskaper annerkjent og dokumentert gjennom et fagbrev.

Fjellanger Hundeskole har fått sin godkjenning som lærebedrift i Vestland fylke, og samarbeider gjerne med andre bedrifter slik at flere lærlinger får mulighet til å fullføre drømmen om en jobb i dyrefaget. 

Det er flere alternativer til opplæring i bedrift. Ta kontakt med opplæringskontoret i fylket du tilhører.

Har du ansatte eller kanskje gjelder det deg selv, som har 5 års praksis i dyrebedrift, så kan du få fagbrev uten noe læretid (les mer her).

Ønsker du å få din bedrift registert som lærebedrift vil du finne nyttig informasjon om prosessen her.

 

Kunne gi opplæring i hele læreplanen i dyrefag

 • Lærlinger skal få opplæring i hele læreplanen i VG3 Dyrefag før fagprøven
 • De fleste bedrifter kan tilby full opplæring selv, noen har ikke muligheten til det. Her kan det vøre mulighet for at bedrifter kan samarbeide for at opplæringen i bedrift skal bli fullstendig

 

Velge en faglig leder og dokumenter kompetanse

 • Faglig leder har ansvar for og tilsyn med opplæringen.
 • Faglig leder må ha kompetanse som er relevant i dyrefag/hundefag.
 • Legg ved dokumentasjon på utdanning og/eller relevant praksis sammen med søknaden. CV-en må attesteres av andre.
 • Instruktør er andre som deltar i opplæring av lærlingen.

 

Lage  opplæringsplan

 • Lage individuell opplæringsplan for å sikre at lærlingen får opplæring i samsvar med læreplanen. Skjema her
 • Faglig leder skal lage en individuell opplæringsplan og gjennomføre halvtårssamtaler med hver lærling.

Ta opplæring for å bli lærebedrift

 • Faglig leder må bestå e-kurs steg 1 (45 minutter). Her logger du deg på kurset.
 • Du legger ved kursbeviset i søknaden til fylkeskommunen. På slutten av e-kurs 1, får du opp en lenke til e-kurs 2

 

Ta E-læringskurs og instruktørkurs steg 2

 • Når du er godkjent som lærebedrift skal faglig leder og instruktører ta et obligatorisk dagskurs innen ett år.
 • Nå blir du satt inn i rollen du har påtatt deg. Dette er et obligatorisk webinar i regi av Fylkeskommunen.

 

Søk riktig fylkeskommune

 • Alle lærebedrifter i dyrefag og hundefag skal være godkjent av den fylkeskommunen hvor bedriften eller avdelingen har sin postadresse, slik den står i brreg.no.
 • Større bedrifter eller kjeder med flere avdelinger må søke for hvert organisasjonsnummer som har lærlinger.

Bli lærebedrift info fra Udir.

Tilskudd

Din lærebedrift får tilskudd fra fylkeskommunen som skal dekke utgifter til opplæring av lærlingen. Beløpet er avhengig av hvilken type lærling du tar inn.

Innformasjon om satser (Utdanningsdirektoratet) 

Oppfølging av lærlingen

Du kan også få hjelp ved å kontakte et opplæringskontor. Snakk med fylke du tilhører

 • Et opplæringskontor eies av medlemsbedriftene.
 • Lærlingene får opplæring i en eller flere medlemsbedrifter.
 • Opplæringen skjer i samsvar med godkjente læreplaner.
 • Gjennom lærekontrakt med et opplæringskontor er lærlingen sikret veien fram til fagprøven

Fordeler for bedriften

 • Oppfølging og tilsyn med lærlingen gjennom hele læretiden.
 • Opplæringskontoret tegner kontrakten og ordner med utplassering.
 • Bedriften slipper å ha eneansvar for lærlingen.
 • Faste veiledningssamtaler og bedre kvalitetssikring av opplæringen.
 • Kurs og samlinger for lærlinger og instruktører.
 • Hjelp og motivasjon til arbeidet med opplæringsbok. Hjelp til å rekruttere lærlinger.
 • Les mer