Workshops og konferanser

Fjellanger søker kompetanse hvor enn den måtte finnes. Noen ganger inviterer vi kunnskapsrike forelesere, både nasjonalt og internasjonelt, f.eks Fjellanger Search and Detection Workshop med samling i pinsehelgen hvert år.

Vi har også mindre samlinger hvor vi underviser selv, eller leier inn eksterne forelesere.

 

 

Kurs og seminarer 

Fjellanger Hundesenter lanserer nå flere nye kurs innen søksutvikling, luktdiskriminering og spesialsøk.

Kursene vil bli tilrettelagt med ulike tema med mulighet for fordyping innenfor enkeltområder:
  • Forsterkingsutvikling
  • Teoretisk grunnlag innen læringsteori, luktesans og diskriminering.
  • Luktdiskriminering og håndtering av forstyrrelser (line-ups, karusell)
  • Søksutvikling hos valper/unghunder 
  • Markeringstrening
  • Søskferdigheter tilrettelagt mot objekt; kjøretøy, innendørs, personsøk, m.fl.

Svar på noen spørsmål og du bidrar til å forme vårt kursprogram i året som kommer: 

https://no.surveymonkey.com/r/V9BXFCX

Kurs i sommerferien:

Søksutvikling valp/unghund

 

Kurs – Online /Webinar– PT- veiledning

Noen av våre kunder ønsker å få tilpasset et program for opplæring av sine tjenestehunder. Fjellanger Hundesenter har utviklet en løsning hvor en kan lage løsninger som kombinerer kurs lokalt her hos oss, med Online/webinar undervisning hvor hundeførerene sitter hjemme. Ordningen kan også tilpasses den enkelte hund/hundefører gjennom Personlig veiledning (PT-veiledning).

Løsninger som dette er ikke bare forbehold yrkesutøvere med sine tjenestehunder, men kan også være en ordning for hundesporter (smeller, spor, feltsøk, nosework, m.fl.)