Våre resultater med søkshunder er mer kjent internasjonalt enn i Norge.

 

Rune Fjellanger er utdannet biolog, cand. scient, med hovedfag på hundens luktesans. Hans fokus har vært å utvikle metoder for å bruke hunder til å påvise luktsubstanser. Dette har gjort at han har blitt brukt som sakkyndig og fagmann i en rekke prosjekter nasjonalt og internasjonalt. Rune har arbeidet med hundefaglige spørsmål i mer enn 30 år. Siden 1988 har han utviklet og drevet Fjellanger Hundeskole AS som er et kurs- og treningssenter for hund og hundeeiere. I mer enn 10 år har Fjellanger hatt ulike oppdrag for FN vedrørende minesøkerhunder. 2009 -2010 som prosjektleder for et forskningsprosjekt i Tanzania. Rune har de siste årene arbeidet som prosjektleder for et FoU-prosjekt i samarbeid med olje- og gassindustien, hvor spesialtrente hunder er blitt brukt til å påvise korrosjon under isolasjon. Dette er en tjenste med søkshunder ingen har gjort tidligere.

Han er også leder for FDTA sin deltagelse i “krefthund-posjektet” i samarbeid med Helse Bergen og Bergen Teknologioverføring (BTO).

 

Konsulentoppdrag

Lang erfaring med mange oppdrag i form av konsulenttjenester for offentlige eller private organisasjoner i hunderelaterte spørsmål.   

  • Validering av kvalifiseringstester.
  • Oppgaver med effektivisering av hunder i tjeneste.
  • Utvikle og implementere treningsprogrammer for hunder og hundeførere.
  • Veiledning av instruktører og ledende personell i hunderelaterte spørsmål.
  • Internasjonal erfaring i utvikling av prosedyrer for kvalifisering av søkshunder i arbeid (IMAS).

Se Rune’s CV vedrørende hans erfaring på disse og mange andre områder.

For konsulentoppdrag kan en kontakte Rune direkte:

E-post: rune@fjellanger.net

Oppdrag og undervisning

Fjellanger Hundesenter kan påta seg et mangfold av ulike oppdrag.

Send oss din forespørsel og vi gir deg tilbakemelding om hvordan vi enventuelt kan bistå ved bruk av våre kompetanse og våre tilgjengelige ressurser.

Det kan være enkeltoppdrag i form hundetrening eller undervinsing, men også omfattende henvendelser hvor vi eventuelt kan  utfordere vår FoU-avdeling Fjellanger Detection & Training Academy.

Vi tilbyr våre analyse uten kostnad for kunden:

  • Vi kan komme med løsninger og tilby våre tjenester når dette samsvarer med vårt kompetanseområde. 
  • Større og mindre oppdrag, hvor vår spisskompetanse innen systematikk og  dokumentasjon blir mer og mer etterspurt.
  • Våre systemer gir: Nøyaktighet , Effektivitet  og Kvalitet. 

Personlig veiledning – PT

Utvikle og tilpasse treningsprogram for hundefører.

Veilede hundefører, instruktører og ledende personell innenfor utvikling og bruk av søkshunder.

Personlig veiledning kan tilpasses individuelle løsninger.

Vår PT-tjeneste er ikke bare knyttet til arbeid med tjenestehunder, men kan tilbys som en ordning  til alle som driver hundesporter som agility, smeller eller andre hverdagsutfordinger.

Les mer om vår PT-veiledning her.