Prosjektarbeid privat sektor

Samarbeid med noen av Norges største industriselskaper

Samarbeidsavtale mellom Fjellanger Hundesenter (FDTA) og Veidekke Norge (VD)

 

2019 – FDTA skal bistå VD med eksplosivsøkshunder ved behov.

FDTA skal bistå Veidekke (VD) med eksplosivsøkshunder i hele Scandinavia
Selskapene skal samarbeide om å utvikle tjenesten til høyeste standard, samt bistå i  utvikling av retningslinjer og prosedyrer for effektiv og trygg drift av denne type tjeneste.
FDTA og VD vil også samarbeide med anleggseiere, bransjeorganisasjoner og nasjonale mydigher i forbindele med etablering av nasjonalt/skandinavisk regelverk for godkjenning og praktisk bruk av eksplosivsøkshunder.

Les mer om våre eksplosivsøkshunder

Industriell forskning og utvikling (IFU)

 

2015 – 2017 IFU-prosjeket i samarbeid med industrien.

Fjellanger Hundesenter v/FDTA inngår et prosjektsamarbeid med selskapene Oceaneering Asset Integrety og Beerenberg for intergrering av RST-teknologi som metode ved inspeksjon av rust rør og tanker ved Olje- og gassindustrien (Korrossjon Under isolasjon- KUI).

Samarbeidsprosjektet blir støttet økonomisk av ConocoPhillips, Equinor, Gassco og Innovasjon Norge. 

FDTA vil kommersialisere metoden i samarbeid med sine partnere i løpet av 2017.

                                                                                                                                             

                                                                                                                        

        

Oppdrag med deteksjon og fremgraving av udetonert sprengstoff

 

1998 – Oppdrag i forbindelse med anleggsarbeid Statoil Kårstø

I forbindelse med utbygging , 2. byggetrinn for gassanlegget, ble det oppdaget gjenværende forsagere (udetonert sprengstoff) eter sprenging. Fjellanger Hundeskole AS fikk i oppdrag å bruke hunder til å lokalisere sprengstoffet som en  parallell prosess i forbindelse med sanering av området.

  

Hunder til påvisning av olje-lekkasjer i elektriske kabler

 

1996 – 2004 Samarbeidsprosjekt mellom Oslo Energi /Hafslund Energi og Fjellanger Hundeskole AS. 

Hunder ble brukt til å detektere lekkasjer i oljefylte kraftkabler.  Bare i Oslo er det ca 250 km med oljefylte kraftkabler.  Oljen som ble brukt i kablene inneholdt PCB og ved lekkasje kom dette ut i naturen.  Ved lekkasje måtte olje etterfylles  for å oppretholde trykket dersom det skulle være fortsatt drift på kablene. Lokalisering av lekkasje var vanskelig og tidkrevende, derfor ble det brukt hunder til å søke seg frem til mulige lekkasjepunkter. Flere ulike metoder ble utprøvd i prosjektperioden.  Ny tenknologi i regi av FDTA kunne i dag løst de utfordinger som ikke ble løst på tilfredsstillende måte i 2004.