Les & Lær 

   Tips, nyheter og trender

Hvorfor blir ikke hunden lydig ?

Det er lett å konkludere med at hunden er sta og egenrådig hvis den ikke utfører en kommando, men det finnes mange andre og mer logiske grunner til at hunden ikke reagerer på en kommando. Oftest har det med læringssituasjonen å gjøre og det er flere momenter vi kan vurdere.

Skrevet av Britt Janne Karlsen

Publisert: 07/06/2016

Trening , Valp

Har du noen spørsmål?

Vi anbefaler onlie valpekurs med Rune Fjellanger

Online Valpekurs – et tilbud med 5 webinarer i tillegg til at du har alt av videoer og teori tilgjengelig på nett i flere måneder. Still spørsmål direkte til instruktøren.

Har du opplevd at hunden ikke reagerer på en kommando? Kanskje hunden ikke lenger reagerer på en kommando som den hørte på før? Eller kanskje den reagerer saktere på kommandoen enn den pleide? Hva kan være årsaken, og hva har skjedd på veien fra dere begynte treningen?

Det er lett å konkludere med at hunden er sta og egenrådig hvis den ikke utfører en kommando, men det finnes mange andre og mer logiske grunner til at hunden ikke reagerer på en kommando. Oftest har det med læringssituasjonen å gjøre og det er flere momenter vi kan vurdere.

Har hunden virkelig lært vår kommando?

Hvis vi ikke har knyttet en atferd til en kommando, kan vi ikke forvente at hunden uten videre skal høre på oss. Ofte har man forventninger om at hunden forstår ord som nei, rolig eller gå ned, uten at hunden har hatt noen innlæring av atferdene på forhånd. Man må først lære hunden den korrekte atferden før man kan begynne å sette på kommandoen.

Har du trappet ned bruk av belønning?

Som hundeeier er vi ofte for tidlig ute med å trekke vekk belønning både i treningssammenheng og ellers i hverdagen. All tid sammen med hunden er treningstid. Når vi får respons fra hunden på en kommando, trekker vi lett slutningen om at hunden kan denne øvelsen. Trekk gjerne en parallell til deg selv og jobben din. Ville du stilt frisk og freidig hver eneste dag, hvis du fikk lønn sjeldnere og sjeldnere? I tillegg, med argumentasjon fra ledelsen om at nå er du blitt så flink på jobben, nå kan du jo dette! Ikke ta atferder som en selvfølge selv om atferden tilsynelatende er etablert.

Bruker vi gode nok belønninger?

Ved innkalling bør man ha noe som er virkelig bra eller gøy som belønning. Tenk deg en situasjon der du ønsker hunden skal komme til deg, og det kommer noen mennesker gående med flere hunder, og din egen hund er løs. Hunden har valget mellom å løpe bort å leke med disse hundene eller å komme til deg.

En løs hund kan lett velge å belønne seg selv og løpe bort til de som kommer gående, istedenfor å velge å komme inntil deg. Velger hunden akkurat deg, nytter det ikke å ha en liten klapp på skulderen som toppgevinst! Det er da stor sannsynlighet for at hunden selv velger en annen premie enn deg i neste tilfelle.

Bruk langline for å unngå at hunden kan belønne seg selv. Da har du full kontroll! Velger hunden å løpe bort til møtende mennesker og hunder, istedenfor å komme inntil deg, får hunden erfaring med at det finnes andre og kanskje morsommere alternativer.

Er kommandoen generalisert?

Har kommandoen blitt presentert for hunden i forskjellige miljøer og ikke bare hjemme på stuegulvet? I nye situasjoner og miljø kobler ikke alltid hunden det kjente kommandoordet med selve øvelsen fordi det er så mye annet som er ukjent. Man kan ikke forvente av hunden at den kan en øvelse like godt når man har byttet miljø. Hvis du har trent inn ”sitt” på gulvet hjemme på kjøkkenet, kan du være ganske sikker på at hunden ikke kan øvelsen like godt på bordet hos veterinæren.

Det blir din oppgave å trene på samme øvelsen på mange ulike steder! Bli ikke skuffet over hunden din selv om det føles som om du må begynne på nytt med treningen når du skifter miljø. Trekk en parallell til deg selv når du har fått sertifikatet utlevert. Det er ikke sikkert at du samme dag midt i rushtrafikken i Roma, kan kjøre helt feilfritt uten hjelp.

Oppfattet hunden signalet eller kommandoen?

Det kan være at hunden ikke hører deg pga støy eller lignende. Påkall oppmerksomheten til hunden, si ev. navnet på hunden din, og prøv igjen. Vær oppmerksom på at dette er en form for hjelp. Det er viktig å være bevisst på nedtrapping av hjelpen, ellers kan den lett bli hengende med for alltid. I for eksempel nytt miljø, er det imidlertid å foretrekke å bruke hjelp og prøve igjen, hvis vi ikke får en reaksjon hos hunden.

Andre årsaker til at hunden ikke har oppfattet signalet kan være at den har fysiske begrensninger. At en hund med hår foran øynene ikke blir god på kontakttrening er egentlig ikke så rart. Den ser ikke så godt hva eieren gjør! Hvis du kan bør du klippe hårene foran øynene, både over og under. Hvis du skal bruke hunden på utstilling og dermed helst ikke vil klippe, bør du likevel sørge for at hårene ikke forstyrrer synet ved å sette det i strikk eller stryke det til siden med litt fett eller vaselin.

Er hunden syk?

Sykdom, smerter eller plager hos hunden kan påvirke treningen! Hvis du er i tvil, bør du oppsøke veterinær. I kurssammenheng kan man tenke seg eksempelet der hunden har kastet opp på vei til kurset, og ikke egentlig er syk når den kommer frem. Likevel kan hundeeier føle at hunden ikke er særlig mottagelig for signaler fra eieren, og læringssituasjonen er ikke spesielt ideell. Vi kan ikke forvente at en hund som føler seg sjaber gir sitt beste!

Har hunden mulighet for å gjøre feil?

Hvis hunden får mulighet til å gjøre noe vi ikke ønsker at den skal gjøre – og til og med oppnår en belønning, sier det seg selv at den vil fortsette å gjøre det. Hvis den får sjansen til å stjele mat fra bordet, får oppmerksomhet for å hoppe opp på folk eller får springe løs uten langline og klarer å ta matpakker fra folk, så vil de fleste hunder fortsette med det. Vi må altså sørge for at den rett og slett ikke får sjansen til å gjøre feil! Les mer i artikkelen om styring og kontroll.

Har hunden mulighet for å gjøre rett?

Noen ganger kan det vise seg at hunden ikke har mulighet for å gjøre rett atferd. Det kan være på grunn av fysiske begrensninger eller psykiske barrierer. Når det gjelder gamle hunder og unge valper kan det hende at de tisser inne fordi de ikke har noen fysisk mulighet for å klare å holde seg til de kommer ut. Eldre hunder kan få urinlekkasje og da kan en trapp være et så umulig hinder at hunden ikke har mulighet til å komme seg ut i tide. Valper har heller ikke kontroll på vannlatingen og får det ofte fryktelig travelt med å tisse. Andre eksempler på fysiske begrensninger er en hund som ikke kommer på innkalling fordi den ikke klarer å forsere terrenget eller at den utfører kommandoer sakte fordi den er for tykk eller har problemer med å puste. Vi bør forsøke å gjøre det mulig for hundene våre å gjøre det vi ønsker.

En psykisk barriere kan være det at hunden din ikke kommer på innkalling fordi den ikke tør å passere en annen hund. Det kan også være at den ikke vil hoppe over hopphinderet fordi den opplever det som skremmende. En hund som f.eks er redd for lyn og torden vil ikke klare å utføre våre kommandoer når den er i sterk frykt. Vi bør ta hensyn til dette og forsøke å trene på de situasjonene som vi mener er nødvendige.

Se på hundens ulike faser

Når hunden er kommet i unghundperioden, med fysisk og psykisk kjønnsmodning, føler du gjerne at hunden innimellom verken hører eller er opptatt av deg. I slike faser trenger du en ekstra porsjon tålmodighet, og visshet om at tenåringsalderen ikke er evigvarende. Sørg for å ha god kontroll med bruk av f.eks langline, så unngår du at hunden lærer seg ting du ikke vil i disse periodene.