Rune Fjellanger
-et foredrag fra hundenes verden

Rune Fjellanger kommer gjerne og forteller om sine erfaringer fra sine mange “hundeprosjekter” nasjonalt og internasjonalt. Han forteller sin historie som grynder, bedrftseier, forsker, i tillegg til sine mange oppturer/nedturer gjennom snart 30 år med “hunde-business”.

  1. Stifter/eier av Fjellanger Hundeskole AS fra 1998- til i dag.
  2. Stifter/eier 1/3 av Norsk Kompetansesenter for Spesialsøkshund AS, Norge (2000 – 2005)
  3. FN, medlem av ekspertgrupp i 10 år, med ansvar for utvikling av den første Internasjonale Mine Action Standard (IMAS) for bruk av hunder.  
  4. Sakkyndig i mange straffesakere hvor bruk av hunder inngår. 
  5. Konsulentvirksomhet og oppdrag for en rekke offentlige og private selskap.
  6. Stifter/eier Fjellanger Detection & Training Academy as 2013 – til i dag, Norge          
  7. Deltagelse i en rekke forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt                  

Tema for forelesninger, kurs og seminarer

Forskningsprosjekter i Norge 

Hunder som finner rust for Olje-og Gassindustien.

Krefthund prosjekt  – et forskningsprosjekt i samarbeid med Helse Bergen og BTO,

Oppdrag for FN i mer enn 10 år.  

Bruk av hunder og rotter i søk etter miner.  Mer enn 40 turer til Afrika i mange forskjellige land.  Utvikling av nye metoder til bruk i Humanitær Minerydding. 

Rune forteller om sine oppdrag for FN og de store utfordingene en står overfor når en skal bedrive trening og utvikling av hunder sammen med lokale medarbeidere .

Grynderen Rune Fjellanger

Om utvikling av metoder for å kunne optimalisere bruken av hundens luktesans. Å være grunder og samtidig kunne overleve i en næring hvor en er prisgitt betalingsvilje hos den private hundeeier. Om oppturer og nedturer, men alltid evig optimist om en dag å kunne lykkes. 

Ta kontakt dersom ønske om et foredrag

Rune Fjellanger kan også tilby sin kompetanse  gjennom  forelesninger er på kurs og seminarer.

Er ønskelig med et foredrag fra ett eller flere av nevnte tema, er det bare å ta kontakt,  e-post;  rune@fjellanger.net