Praktisk informasjon, temaoversikt og forlesere.
OSB: Datoer og forelesere kan endres.

Fjellanger Hundesenter har formidlet kunnskap om hundehold og trening videre til andre mennesker i mer enn 30 år. De siste 9 årene har denne kunnskapen blitt tilrettelagt for våre 5 årlige praktikanter i en 13 måneders studieplan med 1,5 fast undervisningsdag pr uke.
Denne undervisningen vil nå også bli tilbudt 15 ekstra elever!

Utdanningen består av
 • 10 weekendsamlinger (lørdag og søndag 10.00 – 17.00) + 2 individuelle prøvedager
 • Tilgang til alle forelesninger, samt litteratur,  oppgaver til selvstudie og innlevering via It’s Learning. 
 • En lukket Facebook-gruppe der du kan holde kontakten med de andre elevene eller stille spørsmål til foreleserne
 • Etter hver weekendsamling må du jobbe med forskjellige treningsoppgaver med din egen hund, samt sende inn besvarelse på oppgavene som blir gitt i tilknytting til undervisningen. 
 • Du vil også lære hvordan du kan systematiserer og logge din egen trening eller bruke samme system for å gi presise tilbakemeldinger til kurselever.
 • Hver hoveddel (Del I og del II) avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. Det er ikke mulig å starte på Del II uten bestått eksamen Del I

Hundeinstruktør som karriere eller deltidsjobb? 
Når du har gjennomført denne utdannelsen (som deltaker) har du anledning til å søke om å bli instruktør hos Fjellanger Hundesenter.
 
De søkerne vi velger å ta inn vil i løpet av det neste halvåret bli invitert til en egen 2-dagers samling der du lærer alt ekstra du trenger å vite for å kunne holde kurs i regi av Fjellanger Hundesenter.
 
Instruktører som allerede driver sine egne hundeskoler eller som ønsker å instruere i sin lokale hundeklubb er selvfølgelig like velkomne på dette instruktørkurset. Vårt mål er å spre mest og best mulig kunnskap om hundefaget til flest mulig hundeeiere, og håper at du også er motivert til å gjøre det samme!

Delta som observatør!

Dette er et fantastisk tilbud til deg som ønsker å lære «alt», men som av forskjellige grunner ikke ønsker å delta for fullt. Observatører får delta på alle weekendsamlingene og har tilgang til deler av It’s Learning.

Observatører sender ikke inn oppgaver via It’s Learning, og vil heller ikke få delta på praksis eller tilbakemeldinger underveis på sine egne treningsferdigheter. Observatører får heller ikke lov til å gå opp til eksamen men får bevis på deltagelse som observatør. 

OBS: Dersom en senere ønsker å søke om ordinært opptak for hele utdanningen, gis 50 % avslag på prisen.

Opptakskrav
Utdanningen stiller krav til at søkerne er 100% motiverte til å lære mer om hundetrening og utvikle seg selv som trener/instruktør.
 
Det er en fordel om du har en hund som liker å trene da mye av utdanningen består av praksis både på og mellom samlingene. Studiet er også åpent for søkere uten hund (observatør).
 
Aldersgrense 18 år.
 
Du trenger:
 • Datamaskin
 • Facebook konto (hvis du ønsker å være med i facebook-gruppen)
Vi stiller krav til 100% oppmøte for å få godkjent utdanningen. Unntak kan gjøres ved sykdom.

Pris
 • Deltaker: Kr 30 000,-
 • Observatør: Kr 14 900,-
 • Prøveavgift: Kr 1000.-
 
 
Prisen inkluderer alle weekendsamlingene /m en enkel lunsj, samt tilgang It’s Learning og annet kursmatriell som blir utdelt på samlingene.
PS! Tar forbehold om organisering av lunsj grunnet Covid19.
 
OBS: Kursvgiften må betales i sin helhet også om du mot formodning skulle ønske å «hoppe av» i løpet av kurset.
Du skal kun søke på dette kurset dersom du er innstilt på å studere seriøst og legge ned den innsatsen som kreves over hele året. 

Temaoversikt

 

Læringsteori og innlæringsteknikk
Forelesere:
Rune Fjellanger
 
Innhold:
 • Positiv/Negativ Forsterkning og Straff
 • Klassisk betinging
 • Operant betinging
 • Forsterkere og forsterkningsskjema
 • Innlæringsteknikker
 • Signal/Kommando
 • Generalisering og ekstinksjon
 • Hverdagslydighet
 
Dato og sted: 
5.  og 6.  September
Fjellanger Hundesenter
 
 
Forsterkning, Observasjon og Systematikk
Foreleser:
Innhold: 
 • Valg av forsterker
 • Kartlegging av forsterkere
 • Forsterkningsutvikling og lekteknikk
 • Kroppsspråk og ressursforsvar
 • Observasjon og planlegging
 • Kriterieplaner og loggføring
 • Dokumentasjon av trening/analyse for hunder i tjeneste
 • Hverdagslydighet
 
Dato og sted: 
3. og 4. Oktober
Fjellanger Hundesenter
 
 
Etologi 
Forelesere:
Gry Løberg
 

Innhold:

 • Hund og Ulv
 • Etologi og domestisering
 • Avl, Arv og miljø
 • Den nyfødte valpen
 • Sosialisering, utvikling og relasjonsbygging
 • Naturlig seleksjon
 • Språk
 • Dominans og lederskap

 

Dato og sted: 
7. og 8.  November
Fjellanger Hundesenter
 
 
Atferdsanalyse
Foreleser:
Rune Fjellanger
 
Innhold: 
 • Repetisjon
 • Anvendt atferdsanalyse
 • Fra analyse til trening
 • Praktiske øvinger. Videoanalyse
 • Bruk av atferdsanlyse i trening av ulike dyrearter
 
 
 
 
 
Dato og sted: 
5. – 6. Desember
Fjellanger Hundesenter
Akvariet i Bergen

 

Pedagogikk
Foreleser:
Nils A. Johannesen 
 
Innhold: 
 • Instruksjon og veiledning av medarbeidere
 • Informasjon og veiledning til kunder
 • Pedagogikk
 • Kundebehandling
 • Instruktørens rolle
Dato og sted:
06. og 07. Februar
Fjellanger Hundesenter
 
 

 

Helse og Stell
Foreleser:
Rikke Noss Bang
 
Innhold: 
 • Første hjelp
 • Ernæring
 • Fysisk og mental helse
 • Miljøberikelse
 • Velferdsvurdring
 • Enkel behandling av sykdom og skader
 • Anatomi og fysiologi
 • Avl
 • Arvelige sykdommer
 • HMS og Lover
Dato og sted: 
27.  og 28. Februar
Fjellanger Hundesenter
Problematferd
Foreleser:
Britt Janne Karlsen
 
Innhold:
 • Vanligste atferdsproblemene
 • Forebygging og behandling
 • Desensetisering
 • Habituering
 • Flooding
 • Frykt og arvbarhet
 • Emosjoner
 • HMS, Lover og etikk.
Dato og sted: 
20. og 21. Mars
Fjellanger Hundesenter
 
 
Praksis trening og analyse
Foreleser:
Rune Fjellanger
 
Innhold:
 • Spor
 • Søk
 • Agility
 • Eksamens forberedende
 • Diskriminering
Dato og sted:
10. og 11. April
Fjellanger Hundesenter
 
 
Trening av udomestiserte dyr
Forleser:
Ikke bestemt enda
 
Innhold:
 • Forskjell på domestiserte dyr og ville dyr
 • Relasjonsbygging 
 • Husbandry
 • Enrichment
 • Trening
 • Aggressjon
 • Kontaktformer
 • Primær, sekundær og tertiær forsterkere
 • Fôring og fôringsopplegg
 • Management i forhold til hold av eksotiske dyr
 • Velferdsvurdering
Dato og sted:
01. og 02. Mai
Fjellanger Hundesenter
Kursutvikling og entrepenørskap
Foreleser:
Rune Fjellanger
 
Innhold:
 • Pensjonat/Kursdrift 
 • Tjenestehund
 • Etablering
 • Salg og markedsføring
 • Kundebehandling
 • Økonomi
 • Arbeidsledelse, roller og samarbeid
 • Prosjektutvikling – kurs og andre prosjektet
 • Veiledning i forhold til utvikling av egen næring/prosjekt.
Dato og sted:
05. og 06. Juni
Fjellanger Hundesenter
Evalueringsprøve og Eksamen
Prøvene vil bli avhold i periodene:
Nivå test: Des 2020 og Jan 2021
Eksamen: Juni og Aug
 
Sted:
Fjellanger Hundesenter
 
Prøveavgift:
Kr 1000 .- pr. gang

Forelesere

Tobias Gustavson
Les mer
Britt Janne Karlsen
Les mer
Rune Fjellanger
Rune@fjellanger.net
Les mer
Jonas Riise Johansen
Les mer
Nils A. Johannessen
Les mer
Rikke Noss Bang
Les mer

Realiser drømmen om en framtid med dyr!