Praktisk informasjon, temaoversikt og forelesere.
Obs: Datoer og forelesere kan endres.

Fjellanger Hundesenter har formidlet kunnskap om hundehold og trening videre til andre mennesker i mer enn 30 år. De siste 14 årene har denne kunnskapen blitt tilrettelagt for våre 5 årlige praktikanter i en 13 måneders studieplan med 1,5 fast undervisningsdag pr uke.
Denne undervisningen vil nå også bli tilbudt 15 ekstra elever!

Utdanningen består av
 • Fast ukentlige forelesninger (torsdager 18.00 – 20.00/21.00)
 • 3 samlinger (torsdag  kl. 12.00– søndag 15.00) + 1 individuelle prøvedag
 • Tilgang til alle forelesninger, samt litteratur,  oppgaver til selvstudie og innlevering via It’s Learning. 
 • En lukket Facebook-gruppe der du kan holde kontakten med de andre elevene eller stille spørsmål til foreleserne
 • Ved siden av forelesninger/samlinger må du jobbe med forskjellige treningsoppgaver med din egen hund, samt sende inn besvarelse på oppgavene som blir gitt i tilknytting til undervisningen.
 • Du vil også lære hvordan du kan systematiserer og logge din egen trening eller bruke samme system for å gi presise tilbakemeldinger til lærer/kurselever.
 • Høste-semesteret avsluttes med en teoretisk  nivåprøve, og vår-semesteret har tilslutt en teoretisk og praktisk eksamen. 

Pris
 
 • Deltaker: Kr 30 000,- (forbehold om prisendring)
 • Prøveavgift: Kr 1 000.-
 
Prisen inkluderer alle samlingene /m en enkel lunsj, samt tilgang It’s Learning og annet kursmatriell som blir utdelt på samlingene. Kostnader til overnatting må dekkes av den enkelte. Gunstig avtale om innkvartering Bratland Camping
PS! Tar forbehold endringer med hensyn til innkvartering og matservering  grunnet Covid19.
 
OBS: Kursvgiften må betales i sin helhet også om du mot formodning skulle ønske å «hoppe av» i løpet av kurset.
Du skal kun søke på dette kurset dersom du er innstilt på å studere seriøst og legge ned den innsatsen som kreves over hele året. 

Delta som observatør!

Dette er et fantastisk tilbud til deg som ønsker å lære «alt», men som av forskjellige grunner ikke ønsker å delta for fullt. Observatører får delta på alle samlingene uten egen hund og har tilgang til deler av It’s Learning.

Observatører sender ikke inn oppgaver via It’s Learning, og vil heller ikke få delta på praksis eller tilbakemeldinger underveis på sine egne treningsferdigheter. Observatører får heller ikke lov til å gå opp til eksamen, men får bevis på deltagelse som observatør. 

OBS: Dersom en senere ønsker å søke om ordinært opptak for hele utdanningen, gis 50 % avslag på prisen.

Opptakskrav
Utdanningen stiller krav til at søkerne er 100% motiverte til å lære mer om hundetrening og utvikle seg selv som trener/instruktør.
 
Det er en fordel om du har en hund som liker å trene da mye av utdanningen består av praksis både på og mellom samlingene. Studiet er også åpent for søkere uten hund (observatør).
 
Aldersgrense 18 år.
 
Du trenger:
 • Datamaskin
 • Facebook konto (hvis du ønsker å være med i facebook-gruppen)
Vi stiller krav til...
 • 100% oppmøte på de 3 samlingene ved Fjellanger Hundesenter
 • fullføre oppgaver/innleveringer på ItsLearning

...for å få godkjent utdanningen (og ta eksamen).

Unntak kan gjøres ved sykdom.

Hundeinstruktør som karriere eller deltidsjobb? 
Når du har gjennomført denne utdannelsen (som deltaker) har du anledning til å søke om å bli instruktør hos Fjellanger Hundesenter.
 
De søkerne vi velger å ta inn vil i løpet av det neste halvåret bli invitert til en egen 2-dagers samling der du lærer alt ekstra du trenger å vite for å kunne holde kurs i regi av Fjellanger Hundesenter.
 
Instruktører som allerede driver sine egne hundeskoler eller som ønsker å instruere i sin lokale hundeklubb er selvfølgelig like velkomne på dette instruktørkurset. Vårt mål er å spre mest og best mulig kunnskap om hundefaget til flest mulig hundeeiere, og håper at du også er motivert til å gjøre det samme!

Temaoversikt

 

Læringspsykologi
 
Forelesere:
Rune Fjellanger
Thea Moberg / Caroline Berthelsen
 
Innhold:
 • Positiv/Negativ Forsterkning og Straff
 • Klassisk betinging
 • Operant betinging
 • Forsterkere og forsterkningsskjema
 • Innlæringsteknikker
 • Signal/Kommando
 • Generalisering og ekstinksjon
 • Hverdagslydighet
 
Periode: 
September – Desember
Fjellanger Hundesenter
 

Forsterkning og trening

 
Foreleser:
Thea Moberg / Caroline Berthelsen
 
Innhold: 
 • Valg av forsterker
 • Kartlegging av forsterkere
 • Forsterkningsutvikling og lekteknikk
 • Kroppsspråk og ressursforsvar
 • Hverdagslydighet
 • Treningsmetoder/innæringsteknikk
 • Praktisk trening
 • Timing
 • Treningskultur
 Periode: 
September – Desember
Fjellanger Hundesenter
 
Observasjon og systematikk
 
Foreleser:
Thea Moberg / Caroline Berthelsen
 
Innhold: 
 • Kroppsspråk og ressursforsvar
 • Observasjon og planlegging
 • Kriterieplaner og loggføring
 • Dokumentasjon av trening/analyse for hunder i tjeneste
 • Hverdagslydighet
 • Anvendt atferdsanalyse
 • Fra analyse til trening
 • Praktiske øvinger. Videoanalyse
 • Bruk av atferdsanlyse i trening av ulike dyrearter
 Periode: 
September – Desember
Fjellanger Hundesenter
 
 
 
Foreleser:
Rune Fjellanger
Thea Moberg / Caroline Berthelsen
 
Innhold: 
 • Repetisjon
 • Valp i valpekassen
 • Sosialisering
 • Miljøtrening
 • Unghund til voksen
 • Miljøberikelse / aktivisering
 
 
 
 
 
Periode: 
September – Desember
Fjellanger Hundesenter
Etologi
Forelesere:
Gry Løberg – Etolog
 

Innhold:

 • Hund og Ulv
 • Etologi og domestisering
 • Avl, Arv og miljø
 • Den nyfødte valpen
 • Sosialisering, utvikling og relasjonsbygging
 • Naturlig seleksjon
 • Språk
 • Dominans og lederskap

 

Periode: 
September – Desember
Fjellanger Hundesenter
 Avl
Foreleser:
Gry Løberg – Etolog
 
Innhold: 
 • Hundeavlens historie
 • Dyrevelferdsmessige, etiske og estetiske utfordringer med avl
 • Avlsprosess
 • Hundens reproduksjon
 • m.m.

 

 

 

Periode: 
September – Desember
Fjellanger Hundesenter
 
Praktisk pedagogikk
Foreleser:
 
 
Innhold: 
 • Instruksjon og veiledning av medarbeidere
 • Informasjon og veiledning til kunder
 • Pedagogikk
 • Kundebehandling
 • Instruktørens rolle
 
 
 
Periode: 
Januar – April
Fjellanger Hundesenter
 
Helse og velferd
Forelesere:
Benedicte M. Bødtker – Dynamisk Dyrehelse
Gry Eskeland – Veterinær og etolog
‘Dyrepleier’ – ikke bestemt
 
Innhold: 
 • Førstehjelp og stell
 • Treningsfysiologi
 • Ernæring
 • Anatomi, fysiologi og medisin
 • Fysisk og mental helse
 • Miljøberikelse
 • Velferdsvurdring
 • Enkel behandling av sykdom og skader
 • Avl
 • Arvelige sykdommer
 • HMS og Lover
Periode: 
November – April
Fjellanger Hundesenter
Problematferd
Forlesere:
Britt Janne Karlsen – Atferdskonsulent
Gry Eskeland – Veterinær og etolog
 
Innhold:
 • Vanligste atferdsproblemene
 • Forebygging og behandling
 • Desensetisering
 • Habituering
 • Flooding
 • Frykt og arvbarhet
 • Emosjoner
 • HMS, Lover og etikk.
Periode: 
Januar – April
Fjellanger Hundesenter
 
Trening av udomestiserte dyr
Foreleser:
Ikke bestemt enda
 
Innhold:
 • Forskjell på domestiserte dyr og ville dyr
 • Relasjonsbygging 
 • Husbandry
 • Enrichment
 • Trening
 • Aggressjon
 • Kontaktformer
 • Primær, sekundær og tertiær forsterkere
 • Fôring og fôringsopplegg
 • Management i forhold til hold av eksotiske dyr
 • Velferdsvurdering
Periode: 
April – Juni
Entreprenørskap
Foreleser:
 
Innhold:
 • Pensjonat/Kursdrift 
 • Tjenestehund
 • Etablering
 • Salg og markedsføring
 • Kundebehandling
 • Økonomi
 • Arbeidsledelse, roller og samarbeid
 • Prosjektutvikling – kurs og andre prosjektet
 • Veiledning i forhold til utvikling av egen næring/prosjekt.
Periode: 
April – Juni
Fjellanger Hundesenter
Evalueringsprøve og Eksamen
Prøvene vil bli avhold i periodene:
Nivå test: Des 2022 og Jan 2023 (nett)
Eksamen: Juni  2023
 
Sted:
Fjellanger Hundesenter
 
Prøveavgift:
Kr 1000 .- pr. gang

 

Forelesere

Benedicte Moene Bødtker
Anna Bjurgård Compton
Britt Janne Karlsen
Gry Eskeland
Rune Fjellanger
Rune@fjellanger.net
Thea Moberg
Caroline Berthelsen
caroline@fjellanger.net

Realiser drømmen om en framtid med dyr!