Bilde av Inger Tuene

Inger Tuene

Lærling

Inger startet som lærling hos Fjellanger Hundesenter i 2022. Hun er oppvokst på et lite gårdsbruk i nærheten av Ålesund, der hun fra ung alder har blitt med å hjelpet til med stell av dyrene der.

Interessen for hund har vokst, og hun har blitt mer og mer bevisst på at hun vil jobbe med hunder i fremtiden som et fast yrke.