Utdanning

Norges mest omfattende private utdanningstilbud  på hund

Søkshundsertifikat innenfor den videregående utdanning.

 

2020 – Oppstart viderutdanning innen søkshundopplæring.

En tilleggsutdanning for studenter som har gjennomført vår fagutdanning er å gjennomføre fordypningsstudie innefor spesialsøkshund.

Utdanningen vil starte opp første gang i januar 2020, med 5 moduler over 6 mnd første gang som en prøveordning for senere å kunne bli et fast undervisningstilbud ved Fjellanger Hundesenter.  

Les mer

 

Fjellanger Hundesenter’s fagutdanning.

 

2016 – Oppgradert og utvidet faglig innhold for studentene. 

Faglig innhold for utdanningen har tatt utgangspunkt i forslag til fagplaner for VGII i den videregående utdanning innenfor “dyrefag”. Vår fagutdanning vil så langt det er praktisk mulig gjennomføre undervisning som etter krav fra den videregående skole.

Offisiell oppstart “Dyrefag” i den videregående skole vil være fra høsten 2020.

Les mer om vår fagutdanning

   

Et årig praktikantordning for fulltidsstudenter

 

2007 – Et-årig praktinkantordning med undervisning.

Fjellanger Hundskole AS starter inntak av egne studenter med tilbud om praktisk og teoretisk undervisning. Tilbudet har gjennom årene vært særdeles populært og fått fra 30 – 50 søkere hvert år.

Det ble samme året bygget opp  en læringsplatform via itslearning hvor forelesninger, øvingsoppgaver, litteraturbibliotek, etc. ble gjort tilgjengelig for studentene. 

Les mer om praktikantordningen her.

     

Hundeeiereskolen.

 

2004 – Etablering av Fjellanger Kompetansesenter

I regi av Kompetansessenteret startet tilbudet, “Hundeeierskolen” .

Et tilbud for hundeeiere/instruktører  med spesiell interesse for atferdsbiologi, læringspsykologi og atferd innenfor veterinærmedisin.

Prosjektet var et sammarbeid mellom Mai-Britt Iden, Randi Helene Tillung, Gry Løberg, Gry Eskeland og Rune Fjellanger.

   

Et-årig instruktørutdanning

 

1992 – 1994 Fjellanger Hundeskole starter egen et-årig instruktørutdanning i samarbeid med Groruddalen Dyreklinikk.

Rune Fjellanger arrangerte utdanningen i samarbeid med vetr. Torbjørn Owren (døde 1996), og Per Jostein Matre.  De samme tre hadde arrangert tilsvarende utdanning i regi av Groruddalen Dyreklinikk i mange år tidligere i Oslo.