Internasjonalt prosjektsamarbeid

Samarbeid med dyktige trenere og forskere i en rekke land

Prosjektleder for evaluering av REST-teknologi i Morogoro, Tanzania.

 

2009 – 2010 Evaluering av REST til bruk i kartlegging av områder for miner.

Fjellanger Hundeskole AS v/Rune fikk tildelt oppgaven som prosjektledere for evaluering av REST-teknologien sine kvaliteter i forhold til alle typer jordsmonn.  Dr. Adee Schoon fikk oppgaven med å ha det forskningsmessige ansvaret og i tillegg var det et samarbeid med laboratoriet til  den Belgiske organisasjonen APOPO  (www.APOPO.org) .

I prosjektet ble det også benyttet Afrikanske pungrotter fra APOPO.

Rune og Adee la frem en rapport om REST i 2010 som viste at teknologien ikke kunne ansees å være tilstrekkelig sikker når prøver ble tatt på områder hvor det var stor grad av fukttighet i jorda.

I 2011 ble det lagt frem en FN-rapport hvor arbeidene med REST ble oppsummert.

Rune var en av bidragsyterne  til denne rapporten.

Opplæring av 4 nye REST-hunder til prosjektet i Angola

 

2004 – Trening av 2 labradorer  og 2 springere til bruk i REST-prosjekt.

4 unghunder ble kjøpt inn fra England og fraktet til FH sine lokaler på Os for grunntrening.  Etter 4 måneder i Norge ble hundene transportert til Lubango, Angola, via Namibia. Rune var selv med på turen og sørget for at hundene fikk de beste betingelser under reisen. 

Det ble også sørget for godt tilrettelagt system for aklimatisering for hundene og en god prosess med overføring til nye hundeførere.  Resultatene fra de nye hundene gav umiddelbart god effekt på nye testresultater for REST.

   

Ny struktur rundt drift av  Norsk Folkehjelp sitt REST-program i Lubango, Angola.

 

2002 – 2005 Projektleder NPA-REST i Lubango, Angola.

 Rune Fjellanger fikk i oppdrag, av FN ved GICHD, å bygge ny struktur rundt drift av Norsk Folkehjelp sitt REST-prosjekt i Angola.

Rune ledet prosjektet ved å reise til Angola i  perioder på 3-4 uker med 1 måneds mellomrom. Filmen til høyre viser litt av hva utviklingen det første halve året.

Som en del av oppdraget var også 2 av prosjektets team-ledere i Norge for å få opplæring innenfor ledelse og drift av REST-teknologi.

    NPA – REST i Lubango, Angola

Validering av REST-teknologi i Bosnina-Hertzegovina

 

2001 – 2002 Samarbeid mellom GTC (Norsk Folkehjelp) og Fjellanger Hundeskole

Filterprøver fra minefelt (testfelt) i område rundt Sarajevo ble sendt til FH sitt laboratorie på Os, og Rune Fjellanger gjennomførte anlyse med egne hunder.

Undersøkelsene ble gjennomført som et “dobbel blind” studie og  det ble oppnådd svært gode resultater.

Se mer om disse undersøkelsene på NRK-programmet:  I luktenes verden

Oppdrag med 3 forsknings- og utviklingsprosjekter for FN

 

2000 – 2001 Utføre 3 studier for FN (sub-study 1, 3 og 4)

GICHD (Geneva International Center for Humanitarian Demining) gav Fjellanger i oppdrag å utføre 3 studier.

Sub-study 1: Samle litteratur og lage en CD hvor all artikler og publikasjoner er søkbare.

Sub-study 3: 

Sub-study 4: 

sammensatt bilde

Fast medlem av FN sin ekspertgruppe for utvikling av minesøkshunder

 

2000 – 2010 Medlem av ekspertgruppen for minesøkshunder.

FN sin ekspertgruppe er samling av en del mennesker med høy kompetanse innenfor områder med betydning for humanitær minerydding. Gruppas første oppgave var å den første internasjonale standarden for humanitær minerydding IMAS (International Mine Action Standard).