Les & Lær 

   Tips, nyheter og trender

Sosialisering og miljøtrening

En av de viktigste tingene en god oppdretter gjør med valpene før de blir solgt ved 8 ukers alder er å sosialisere dem godt. I praksis betyr dette at hunden blir eksponert for mennesker og hunder (og eventuelt andre dyr) slik at vokser opp til å blir tillitsfulle og tilgjengelige. Sosialiseringsfasen varer frem til 12-14 uker og det er derfor viktig at vi fortsetter å sosialisere valpen når vi får den. Samtidig er det viktig å la valpen få ro nok. Sørg derfor for at hunden treffer både menn og kvinner i ulike aldre og av ulik utforming på en stille og rolig måte, det samme gjelder fremmede hunder (sørg for at det er snille hunder og folk).

Av Maj Brit Iden

Publisert første gang 2003

 

Publisert: 27/01/2020

Kommunikasjon , Valp

Etter hvert som valpen vokser til er det viktig å fokusere på miljøtrening. Miljøtrening er viktig for å opprettholde hundens tillit til folk og dyr, og for å lære den å takle ulike miljøer. For å takle ulike miljøer må den gjennom en tilvenningsprosess. I dette ligger det at du begynner i relativt rolige situasjoner. Første bytur kan være en søndag formiddag, ikke en lørdag formiddag. Første busstur kan være to busstopp ikke en fire timers busstur. Alle valper er forskjellig, noen er rolige og slapper lett av i fremmede omgivelser, mens andre bruker lang til på å roe seg ned eller blir bare fryktelig oppkavet. Målsettingen er at hunden en eller annen gang i fremtiden skal være rolig i tilsvarende miljøer. For å oppnå det, må du ta tilvenningen så gradvis som nødvendig. Hvis hunden går helt av hengslene i situasjoner med mange folk, begynner du med situasjoner med relativt få, og øker sakte til situasjoner med flere folk. Dette gjelder alle ting. Mange ganger er det fornuftig å holde seg på så stor avstand at hunden klarer å være noenlunde rolig, og nærme seg gradvis over dager, uker og måneder avhengig av hunden. Hvis hunden for eksempel er redd biler og busser tar du den med til steder der du kan oppholde deg så langt unna trafikken at den klarer å være noenlunde rolig, belønn den med godbiter og se om du kan får den til å være opptatt av deg, godbiter eller leker. Gå nærmere etter hvert som hunden slapper av.

Hvis du vil ta hunden med på kollektivtransport senere i dens liv, begynner du med det tidlig. Ha med godbiter (og toalettpapir i tilfelle den tisser på bussen) og belønn den for å ligge eller sitte, slik at den venner seg til å være rolig på busser og tog.

Ta den med på steder der den treffer barn og voksne, og snille hunder. Vil du at den skal fungere sammen med hester eller andre dyr må du trene den til å være rolig i nærheten av disse dyrene.

Hvis hunden din er fryktsom av seg er det særdeles viktig at du tar miljøtreningen langsomt. Tommelfinger regelen skal uansett være at hunden har hyggelige opplevelser. Valper blir lett overstimulert og holdt derfor et våkent øye for tegn til at det skjer, for da er det på tide å gi seg. Spesielt i forhold til barn er det viktig å sørge for at situasjonene er rolig og under kontroll. Ikke bry deg med å la hunden hilse på unger som er altfor ville eller redde. Oppsøk i stedet barn som ikke er redd eller som er vant til hunder. La dem får gi valpen godbiter og klappe den.

Etter hvert som valpen vokser til og orker med tar du den med på mer krevende ekspedisjoner der den får oppleve ulike ting. Gå på tur på ulike steder; steder hvor den treffer mange folk, joggere og syklister, og på steder hvor dere bare treffer et og annet menneske. Ta den med til steder med mye bråk og til stille steder, både når det er lyst og mørkt. Ta den med inn i ankomsthallen på flyplassen når du henter folk. Oppsøk de situasjonene du opplever som anstrengende. Sannsynligvis er det de dere har mest behov for å trene på.

Har du noen flere spørsmål?

Anbefaler vi Gratis online valpekurs med Rune Fjellanger