Les & Lær 

   Tips, nyheter og trender

Husbandry - Et fremmedord? Del II

“Animal husbandry is the management and care of farm animals by humans..”
Husbandry er et begrep som ikke benyttes mye i hundeverden men er derimot et sentralt begrep når det kommer til trening og stell av eksotiske dyr. 

Mange bruker begrepet “Fryktfri håndtering” når en trener ved bruk av de samme prinsippene.

Husbandry trening kan også kalles for “medisinsk trening”. 

 

Skrevet av Jonas Riise Johansen

Publisert: 08/08/2017

Atferdsproblem , Trening , Valp
 

Husbandry – Et fremmedord? Del I​I

Husbandry ( eller  også kalt “Fryktfri – håndtering) trening består av tre store deler hvor alle delene er like viktige. Den ene delen er selve atferdene, treningen, kriteriene osv. og den andre delen er forstyrrelsene, handteringen og de eventuelle ubehagene, fremmede personer osv. og den tredje delen er å gi dyret kontroll over situasjonen ved en start og stopp “knapp”.
Denne gangen skal vi se på hvilke atferder som er praktiske og forskjellige framgangsmåter. 
 
Grunnleggende ferdigheter:
En forutsettning for et godt resultat er å ha forsterkere hunden din er villig til å jobbe for.
For å få best mulig progressjon og resultat er det en stor fordel at både du og hunden er vant med “shaping”. Shaping går ut på å fange og forme atferd. Jo bedre du som trener er på å se detaljer i atferd samt har god timing og mekaniske ferdigheter når det kommer til handtering av godbiter jo bedre utgangspunkt har du og hunden. Så om du og hunden ikke er vant til å trene på denne måten så ville jeg anbefalt dere å øve dere litt på dette først.
Et verktøy som er veldig handy i denne typen trening er en fløyte, det er for å kunne “time” belønningene dine bra, noe som er utrolig viktig i denne typen trening. Med tanke på timing vil en klikker fungere like bra men å bruke en fløyte istedet for klikker kan være litt bedre i handtering sammenhengen med tanke på at du har begge hendene fri.
 
 
Target:
Som nevnt i Del 1 er target en viktig del av denne typen trening. Hva man bruker som target er helt opp til en selv, det kan være en hånd, en fot, en targetstick osv. Det er litt viktig å tenke igjennom hvordan du ønsker handteringstreningen skal se ut og finne en rød tråd igjennom hele treningen og ut ifra dette finne ut hvilke target atferder du ønsker. Uansett hvilken target du velger å bruke så er innlæringen mer eller mindre den samme. 
 
Som all annen innlæring må man ha en høy frekvens av forsterkning. Den første fellen de fleste går i når det kommer til shaping er å ha en alt for lav frekvens av belønning som gjør at hunden mister motivasjon. Som filmene under viser er det første kriteriet at hunden setter snuten sin på targeten. 
 
Noen punkter å legge merke til:
  1. Når man presenterer targeten må man være tydelig.
  2. Fjern targeten når man belønner eller om det tar for lang tid før hunden setter snuten på.
  3. La hunden komme til targeten, IKKE la targeten komme til hunden.
I filmen til venstre ser du at Jostein ikke skjønner særlig mye. Her bruker jeg forventningene hans til hvor godbitene er til min fordel.
I filmen til høyre har han begynt å skjønne litt mer og jeg kan enkelte ganger vente litt å se om han “begynner å tenke” litt. 
 
Når hunden har forstått denne “touch” atferden må man begynne med å forlenge tiden. Dette er et vanskelig steg for mange men her gjelder det å se de små forskjellene i atferd og ikke forvente for mye av hunden, det er snakk om å forlenge atferden med en brøkdel av et sekund til å begynne med.
 
Med en stødig target er det straks lettere å forta en sjekk av hunden. Det kan også være lurt å trene inn forskjellige typer target, for eks. en ekstern target.
 
Demo sjekk med Ludvig
 
Øyne
Som du kan tenke deg kan en god target atferd hjelpe deg veldig i forskjellige handtering situasjoner men til noen ting er ikke kun en god target atferd godt nok. For eks. behandling av øyne (øyedråper for eks.) eller sjekk av munn og tenner.
Når det kommer til sjekk og behandling av øyne kan man trene inn små detaljer som gjør oppgavene mye lettere, for eks. shape hvor hunden har blikket. Her kan man starte med en target og mens hunden står på targeten kan man trene hunden til å se på pekefingeren din uten å avbryte target atferden. På filmen under prøver jeg å fange de situasjonene når Ludvig ser på pekefingeren min. 
 
 
Når hunden har forstått dette med å se på pekefingeren kan man lære hunden å følge fingeren med blikket og på denne måten få hunden til å snu øynene i den rettningen du ønsker slik at man kan sjekke spesifikke deler av øynene. 
Denne atferden kan man generalisere til øyedråpeflasken slik at når du skal gi øyedråper er du sikker på at hunden holder øynene åpne og at du treffer inn på øyet med dråpene, samtidig gir du mer kontroll til hunden slik at den vet når dråpen kommer. 
Mange hunder vil nok synes at å få øyedråper er ubehagelig, dette vil vi ta opp igjen i del 3.
 
 
Munn
Når det kommer til å sjekke munn og tenner er man allerede et godt stykke på vei om man har lært hunden en god target og at hunden kan takle forstyrrelser. Her kan man også gå vekk fra snutetarget og lære hunden å legge underkjeven i hånden din for å få bedre tilgang til munnen og tennene. 
 
 
Uansett om man har en god target atferd er det ikke altid like lett å sjekke inni selve munnen, her kan man lære inn atferder som gjør dette lettere ved hjelp av to targeter, en på overkjeven og en på underkjeven. Her ser dere sjøløven Amy på Akvariet i Bergen viser fram tennene sine.
Ps. Sjøløvetenner skal være sort :) 
 
 
Man kan også lære hunden å smile eller bite over en pinne hvis man skal pusse tennene, her er det bare fantasien som setter grenser! 
 

I neste del av ”Husbandry – et fremmedord?” skal vi ta for oss den andre av de tre store delene i husbandry trening. I del 3 vil du kunne lese om hvordan man kan trene hunden til å takle forstyrrelsene med handteringen.