Online 4 - Markeringstrening for søkshunder

 

Passer for

Passer for alle som har interesse for arbeid med søskhunder.

Pris

Webinar 1 times varighet

Hvordan skal du få frem god markering hos søkshunder. 

Når det gjelder trening av markeringsatferd finnes der mange forskjellige løsninger og derfor er, “det er mange veier til Rom”, en passende betegnelse.

Det er også store variasjoner hos ulike raser hvor natulig det kan være å vise bestemte atferder som i neste omgang kan bli en god og fullverdig markering. For enkelte raser kan treningen av markeringsatferd starte tidllig, mens hos andre vil et forlangende i forhold til markering kunne stoppe utviklingen av søksatferd og må derfor vente til hunden er blitt eldre/mer moden. 

Det vil bli vist forskjellige metoder for innlæring av markering. Noen ganger kan en begynne med slutten og da vil en metode med bruk av baklengs kjedning passe bra, andre ganger tar en utgangspunkt i lekatferd og får frem markering gjennom en øvelse som kalles “aktiv/passiv”. 

Kjøp av enkeltmoduler i vår søkshundutdanning er tilgjengling  hele tiden i 2 mnd etter oppsatt dato for lansering.