Priser og retningslinjer

Retningslinjer & Informasjon for leie

Priser

Timepriser Fjellangerhallen
Tider Hverdager Lør-Søn
0800-2400 300kr,- 300kr,-


Utleie Fjellangerhallen ½ time: 200kr,- 

Helg  – vinter (1. okt – 30.mars)

= fra kl. 08.00 – 16.00, pris kr 4000.- pr. dag + 450.- pr. time

Helgsommer (1.april – 30.sept)

= fra kl. 08.00 – 16.00, pris kr 3000.- pr. dag + 400.- pr. time

Helg -  halve hallen = fra kl. 08.00 – 16.00, pris kr 3000.- pr. dag + 450.- pr. time

Teorilokalet kr 800.- pr. dag (200.- pr. time)

Kjøkken - kr 1000.-

Medlemsmøter: kr 600.-

Klubber, lag og organisasjoner kr 500.- pr. time

Rengjøring av undervisningsrom, toaletter og kafeen 350kr,-

 

 • Private bedrifter og øvrige næringsliv gjelder egne priser (be om pristilbud)

Priser for langtidsleie, helger og spesielle arrangement får du ved å henvende deg til rune@fjellanger.net

 

Ankomst 

 • Ved fremmøte skal leietager melde sin ankomst i Fjellangehallen eller ved resepsjonen i Hundepensjonatet.
 • Legitimasjon skal medbringes ved registrering.
 • Dersom leietager medbringer flere deltagere skal også navn på disse oppgis ved registrering.
 • Leietager plikter å gjøre seg kjent med de regler som til en hver tid gjelder for bruk av treningsanlegget i Fjellangerhallen.
 • Det er leietager sitt ansvar å påse at alle som deltar på fellers treninger er medlem hos Fjellanger, og at de er gjort kjent med ordensregler for Fjellangerhallen (se oppslag i hallen).
 • Leietager skal meddele hvilke utstyr (agility, lydighet, etc.) en ønsker å gjøre seg nytte av i forbindelse med trening. Det vil ikke bli gitt adgang til noe agilityutstyr dersom leietager ikke kan dokumentere deltagelse ved nybegynnerkurs eller tilsvarende.

Betaling

 • Kunden betaler ved ankomst til Fjellangerhallen. For redusert leiepris må gyldig legitimasjon forevises ved registrering.

 • Det er også mulig å bruke VIPPS ved betaling for leie av Fjellangerhallen.
 • Vårt VIPPS nr. er: 53155
 • Husk å oppgi navn på den som er registrert som leier når du betaler med Vipps.
 • Innenfor 12 timer av avtalt tid må avgift betales i sin helhet dersom det ikke gjennom kontakt med Fjellanger Hundesenter blir avtalt en annen løsning. Blir det ikke foretatt noen betaling under oppholdet i anlegget vil det påløpe kr 150,- i fakturagebyr 

Under trening

Fjellanger Hundesenter sin ideologi er utelukkende bruk av positiv innlæring ved trening av hunder. Bruk av Fjellangerhallen forutsetter derfor en type handtering av hunder hvor det ikke gjøres bruk av straff eller annen bevist påføring av ubehag under trening. Brudd på denne bestemmelsen kan resultere i umiddelbar bortvisning og innføring av karantenetid  før det eventuelt vil bli gitt ny adgang.

 • Hunder skal alltid føres i bånd når de er på vei til/fra biler eller oppholder seg på utsiden av Fjellangerhallen. Oppstår det skade eller annen konsekvens av at hunder er løse, vil det være eier/fører som må bære det fulle og hele ansvaret, inklusiv økonomisk inndekning.
 • Sørg for at hunden er godt luftet før den tas med inn i hallen.
 • All avføring som hunder måtte legge fra seg inne i Fjellangerhallen eller på området utenfor skal fjernes av hundeeier umiddelbart. I tilfeller hvor hunder kommer med løs avføring inne i Fjellangerhallen, skal dette fjernes ved brukt av dampstøvsuger (egen veiledning ved maskinen).
 • Lufting av hunder skal skje i retning mot hovedvei eller over elven og mot skogen (se skilting). Gjør oppmerksom på at det er innført helårs båndtvang i Os kommune.
 • Alt utstyr som benyttes skal ryddes tilbake på plass innenfor avsatt leietid.
Tips
 • Dersom du skal trene agility eller annen hundesport som krever fysisk anstrengelse, anbefaler vi sterkt at det settes av tid til oppvarming av hunden før belastning, for på den måten å unngå skade.

 • Vær godt forberedt til trening gjennom å tenke gjennom hvilke utstyr du trenger for å gjennomføre den enkelte øvelse.

 • Pass på utstyret ditt slik at du får det med deg hjem igjen.  Fjellanger Hundeskole AS stiller ingen garanti for at gjenglemt utstyr blir oppbevart og finner tilbake til sin rette eier.

Generelt

 • Alle bookinger må bekreftes av Fjellanger Hundesenter før den er endelig godkjent.
 • Inntil 12 timer før innlagt bookingtid vil det være mulig å få slette egen bestilling uten kostnad.
 • Treningstider på alle hverdager (-fredager) kan gjøres inntil 6 mnd. frem i tid. Bekreftelse av treningstider på fredager & påfølgende helg vil bli gitt 1 uke før gjeldene tidspunkt.
 • Dersom leietager ønsker å benytte anlegget etter kl. 21.30, skal leietager låse ytterdøren i hallen og legge nøkkel i nøkkelluken. Leietager må også påse at alle øvrige dører inn til hallen er låst fra innsiden før en låser seg ut.

Avbestilling 

 • Avbestilling må skje senest 12 timer før bestilt time.

 • Når det er gjort avtale om utleie til arrangement på hele dager (hverdager og helg) må avbestilling finne sted seneste 1 uke før planlagt aktivitet.  Er leietager i tvil om hvorvidt planlagt aktivitet kan bli gjennomført 1 uke før oppsatt dato, ber vi om at det tas kontakt med oss på telefon 56 30 02 79 eller Vigdis/Rune for om mulig få en forlenget frist eller finne en alternativ løsning.

Brudd på ordensregler

 • Fjellanger Hundesenter har retten til å nekte personer adgang til anlegget dersom det foreligger spesielle hendelser eller brudd på de til en hver tid gjeldene ordensregler. Utestengelse kan tre i kraft med øyeblikkelig virkning, dersom det foreligger åpenbare brudd på fastsatte ordensregler ved Fjellangerhallen. Det kan bli fastsatt utestengelse på 3 mnd., 6 mnd. eller 1 år. Ny avtale kan innvilges etter at karantenetid er utløpt og ved at skriftlig søknad sendes administrasjonen ved Fjellanger Hundesenter.
 • Leietager kan også bli stil økonomisk ansvarlig dersom det forvoldes skade på utstyr eller bygninger når slik ødeleggelse ikke kan betraktes som normal slitasje.