EKSPLOSIVHUNDER – KOMPETANSE – KVALITETSIKRING – FORSKNING

 

40 års erfaring med søkshunder.
Opplæring og praktisk bruk av alle typer spesialsøkshunder.
Unik kompetanse på kvalitetsikring av søkshunder i arbeid.

Fant dynamitt på ulykkesstedet

Geilo, 3. september 2014 

 

Bransjen tar HMS på alvor, og ønsker nå å bruke søkshunder til å gjøre arbeid i områder med sprengning sikrere. 

Utfører oppdrag med søk etter dynamitt og andre typer sprengstoff 

Våre tjenestehunder

Oppdrett av Jakt Cocker, Jakt Springer Spaniel og Malinois
 Søkshunder til yrkesutøvere og ulike hundesporter.
FDTA tar oppdrag med trening og bruk av søkshunder til de fleste formål. 

Salg         Kurs    Forskning

Vår kompetanse er din sikkerhet når det trengs søk etter udetonerte eksplosiver.
Søkshunder som påviser dynamitt og annet sprengstoff i bruk ved bergsprengning.
Samarbeid med Norges største entrepenører.

Mange oppgaver hvor eksplosivsøkshunder kan bistå entrepenører og andre i anleggsbransjen :

 

 1. Kartlegging og søk etter sprengstoff før prosjektstart
 2. Kartlegging og søk etter udetonert eksplosiver (forsagere) under prosjekter/utbygging
 3. Søk etter udetonert dynamitt eller andre eksplosiver ved prosjektslutt og overlevering
 4. Tunnelrehabilitering
 5. Sanering (påvist dynamitt)
 6. Rådgiving og konsulentbistand for analyse og søk etter dynamitt og andre eksplosiver.
 7. Kartlegging, rådgivning og anbefalinger
 8. Prosjektering, planlegging og rapportering av oppdrag
 9. Egen fagutdanning.
 10. Søkshundsertifikat

Vår kompetanse din sikkerhet

 

 • Fjellanger ønsker nå å tilby sine kunder ny kompetans og bedre søkshunder til søk etter dynamitt og eksplosiver.
 • Våre dynamitt-hunder sprenger nye grenser for hva hunder kan utføre.
 • Fra egen avl av hunder, valpeutviklingsprogram og effektive treningsmetoder for luktdeteksjon. 
 •  Eksplosivhunder med dokumentert opplæring er nå tilgjengelig for entrepenører og byggherrer.
 • Testing og akkreditering  etter internasjonal standard for hunder til søk etter miner og eksplosiver.
 • FDTA bruker hundefører med høy kompetanse og mye praktisk erfaring i opplæring og bruk av søkshunder.
 • FDTA  levere søkshunder, kurs og kompetanse på alle nivåer hvor det skulle være et ønske.

10 år med forskning og utvikling av treningsmetoder for minesøkshunder på oppdrag for FN .

 

 • FDTA sin kompetanse finnes ikke hos andre i Norge  - internasjonalt annerkjent for sine forskningsresultater.
 • Oppdrag  for FN med trening og utvikling  av minesøkshunder i Angola, Tanzanina, Mosambiq og Bosnia. 
 • FDTA med banebrytende forskningsprosjekter i samarbeid med Equinor og Gassco hvor de har lykkes med å påvise skjult korrosjon (Korrosjon Under Isolasjon)
 • Kreftforskning fulfinansiert av forskningsrådet hvor FDTA har samarbeidet med Helse Bergen og Bergen Teknologioverføring.

En av våre eksplosivhunder i arbeid:

Forskningsstudie fra 2015 – 2018

 

Forsvarets Forskninsistitutt (FFI) og Statens Veivesen har i en 3 årig studie med bruk av hund funnet mer enn 500  forsagere (udetonert dynamitt) på forskjellinge steder. Mange av funnene har også vært i tilknytting til tenner. 

Artikkler og rapporter fra studien:

2016: FFI- rapport «Søk med hund etter udetonert sprengstoff»

2017: FFI-rapport «Karakterisering av dynamitter funnet av søkshund»

2017: FFI-rapport «Søk med hund etter udetonert sprengstoff»

 

Når kvalitet og trygghet teller mest.
Erfaring fra mange prosjekter, hvor det er HMS som er viktigst.
 

Våre hundeførere:

Rune Fjellanger 

Jonas Riise Johansen   

Kontaktinformasjon:

 

Fjellanger Detection & Training Academy AS

 

Rune Fjellanger

CEO, Program Manager CUI/CDD

Lyseklosterveien 310,

5215 Lysekloster

E-post: rune@fjellanger.net

Tlf: +47 934 53 667 (cell)

Web: www.fjellanger.net

Kontakt  oss her: