Regler og retningslinjer for Barneskolen og vår Dagpark

Levering/Henting
Levering fra 07:30 – 11:00
Henting fra 14:00 – 17:30
Alle må ha gyldig vaksinasjonsattest (firkomponentvaksine).
 
Utstyr
Det meste av utstyr har vi selv men det kan være greit å ha en sele/bredt komfortabelt halsbånd på valpen. Vi erstatter ikke ting som valpen har med som blir ødelagt, så send ikke med noe verdifullt eller som du er redd for.
 
Mat
Vi bruker hundefôr (Hill’s) som de fleste hunder liker og tåler godt. Dette er inkludert i prisen.
Hvis hunden går på annet fôr eller den har problemer med fôrskifte må du ta med ditt eget fôr/godbiter/snacks.
Er det noe spesielt hunden trenger (diettmat, medisiner, annet) vil vi sørge for at dette blir tildelt etter avtale. 

Sykdom og skader
Som hundeeier kjenner du hunden din best, du kan sykdoms- og skadehistorien dens, vet hvilke symptomer hunden har og kjenner til hvilke forhåndsregler som bør tas for å unngå komplikasjoner. Vårt mål er at alle valpene som er på barneskolen skal trives best mulig, men dersom det oppstår sykdom eller skader kan dette være en påkjenning. Du kan bli kontaktet for å hente hunden hjem eller ta den til veterinær, men vi vil også kunne bistå dersom du ikke har anledning til å komme å ta hånd om dette selv.
I samråd med deg eller din veterinær, vil vi ta stilling til hva som kan være til det beste for hunden. 
Du må alltid opplyses om hundens tilstand (fysisk og psykisk) slik at vi, i god tid i forveien, kan ta et opplyst valg i forhold til hvilke oppgaver vi kan ta på oss. 
Alle steder hvor der samles mange hunder er det en fare for at hunder kan overføre mikroorganismer og parasitter til hverandre. Vanlige smittsomme sykdommer er en kalkulert risiko hundeeier selv må ta når hunden settes inn i hvor det er mange hunder samlet eller tas med på treninger/utstillinger hvor det er risiko for smitte.
Hvis det er mistanke om at noen av hundene er blitt syke eller har fått selvpåført skade under oppholdet, bør de gjennomgå  de vanlig klinisk undersøkelse av veterinær.  Kostnadene ved undersøkelse og behandling bæres av hundens eier.
 
Fjellanger Hundesenter bærer kostnadene dersom det er utvist grov uaktsomhet eller vesentlig brudd Hundesenterets HMS-bestemmelser.  Ved akkutsituasjoner vil vi hunden bli tatt med til veterinær uavhenging av om vi har fått kontakt med eier. Hvis veterinæren forordner omfattende behandling av hunden din, vil vi forsøke å ta kontakt med eier før det settes i gang.  Veterinæren overtar ansvaret for situasjonen etter fremstilling. 
Vi vil avvise valper/hunder hvor vi har mistanke om sykdommer/parasitter intill dette er klarert og sjekket av en veterinær.
 
Atferd:
Alle valpene må gjennomgå en prøveperiode før endelig avtalt om oppstart. 

Bestilling/avbestilling
Enkeltopphold (Drop In) kan avbestilles inntil 24timer før.  Opphold som ikke varsles på forhold må dekkes inn med full avgift.
 
Betaling
Betaling skjer etterskuddsvis den siste dag i hver måned ved opphold i barnehagen. For Drop In betales kontant eller med bankkort ved avhenting. Ved fakturering påløper det et tillegg på kr 150,-. 
Velkommen til Fjellanger Hundebarnehage!
 
Oppsigelse
For best mulig ivaretagelse av barneskolens og din hunds beste, gjelder 2 månders gjensidig oppsigelse.
Valpen er automatisk uteksaminert ved fylte 6mnd og kan ikke, dersom ikke annet er avtalt, delta på barneskolen lengre.