Online veiledning

Vår kompetanse
Ved Fjellanger Hundesenter har vi atferdsbiologer med mastergrad i atferd på hund og utmerker oss som en unik kunnskapsbase. Vi har mange års erfaring med behandling av problemhunder og mange fornøyde kunder. 

Konsultasjonene tar vanligvis 1 – 1,5 time. Vi ønsker å være sikker på hva som er det egentlige problemet, derfor går vi grundig gjennom atferdshistorikken.
Vi foreslår så hvilke tiltak som bør settes inn og legger opp et individuelt tilpasset treningsprogram.

Typiske problemer som vi kan hjelpe deg med er:

  • Bjeffing
  • Innkalling
  • Aggresjon mot mennesker
  • Aggressjon mot hunder
  • Frykt
  • Skuddredsel
  • Problemer med å være alene
  • Stress
  • Stereotyp atferd
  • m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er alle problemstillinger vi kan løse Online. 

Derfor tilbyr vi alle sammen en 15minutter gratis kartlegging for å vurdere hvert enkelt tilfelle.

I tilfeller hvor vi ikke kan bistå via online løsning vil vi kontakte eventuelle samarbeidspartnere i ditt område.

Kartleggingstime

Fyll ut skjema under for en gratis kartlegging