Bilde av Ingebjørg A. Skutlaberg

Ingebjørg A. Skutlaberg

Pensjonat/økonomiansvarlig

Telefon: 56309329/56300279

Epost: ingebjorg@fjellanger.net


Ingebjørg har jobbet hos Fjellanger siden 2011 som Økonomi og Personal ansvarlig. Hun har nå også ansvar for pensjonatdriften.

Hun er oppvokst med boxere, har siden hatt St.Bernhardshunder og Basset Hounder. Har drevet oppdrett av basset Hound og bor nå sammen med en Basset Hound, Yolanda, på snart 8 år.

Hun er opptatt av at Fjellanger skal være et positivt og kjekt sted å komme til!