Agilitytrening – Fastavtale

Tren agility i Fjellanerhallen så mye du ønsker på faste dager. 
Fjellanger Hundesenter tilbyr fastavtale for trening av agility mandager 14.00 – 17.30 og torsdager 09.00 – 13.00. Det er utelukkende deltagere som ønsker å trene agility som får adgang i disse periodene.
Treningstiden gjelder bare for deltagere med fastavtale, og det er ikke mulig å reservere tid. Alle som deltar må selv  organisere og disponere tiden på de som møter til trening. 
Appelerer derfor til at alle er inkluderende og tar hensyn til hverandre.    
Med en fastavtale vil en kunne trene så ofte en ønsker mot å betale en fast avgift hver månded.

Hvordan kan jeg melde meg på en fastavtale?

Fastavtale kan bare inngås med minimum bindingstid 3 måneder eller 6 måneder. Etter at du har gregistrert deg og betalt for den første måneden vil du få tilsendt betalingslenke for avgift hever måned.  Ordningen vil etter hvert bli erstattet av en avtale om autotrekk..    

Alle som benytter seg av treningstilbud i Fjellangerhallen må følge de retningslinjer som til en hver tid er gjeldene (se våre retninslinger)

Retningslinjer for vår ordning med fastavtale.

 Les mer her

Kjøp av fastavtale

 

Prisen som blir avtalt gjelder for hele bindingsperioden. Etter at bindingsperioden er utløpt, fortsetter avtalen med samme månedlig trekk inntil du selv melder fra (den 1. i hver måned) om opphør. Det er også mulig å endre månedlig avgift gjennomå velge en ny avtaleperiode med bindingstid. 

 

3 måneders avtale

 

Fast månedstrekk          kr 550,- 

Ønsker fastavtale 3 mnd

6 måneders avtale

 

Fast månedstrekk          kr 450,- 

Ønsker fastavtale 6 mnd